Arab számolás

1

1waaHid-unwaaHida-tun

Példa

1kitaab-un waaHid-unTaawila-tun waaHida-tun

Szír

1waaHedwaaHde
  • számolt főnév után, egyeztetve
  • pl: ktaab waaHed, Taawle waaHde

2

2ithnaan-iithnataan-i

Példa

2kitaabaan-iTaawilataan-i

Szír

2tneenténteen
  • általában csak számolásban vagy válasznál (egyébként pedig kettesszám)

3-10

3thalaath-unthalaatha-tun
4arba:-unarba:a-tun
5khams-unkhamsa-tun
6sitt-unsitta-tun
7sab:-unsab:a-tun
8thamaan-inthamaaniya-tun
9tis:-untis:a-tun
10:ashr-un:ashara-tun

Példa

5khamsat-u kutub-inkhams-u Taawilaat-in
5*al-kutub-u l-khamsa-tuaT-Taawilaatu l-khams-u

Szír

mff (szerkezetben)
3tlettlaatetlétt
4arba:arb:aarbat
5khamskhamsekhamst
6séttséttesitt
7saba:sab:asabat
8tmaantmaanetmént
9tésa:tés:atasat
10:ashar:ashara:ashrat
  • számolásban nőnemű, de többesszámú főnév előtt általában hímnemű
  • pl. khams kétob, khams Taawlaat

11-12

11aHad-a :ashar-aiHdaa :ashra-ta
12/nomithnaa :ashar-aithnataa :ashra-ta
12/acc-genithnay :ashar-aithnatay :ashra-ta

Példa

11aHad-a :ashar-a kitaab-aniHdaa :ashra-ta Taawila-tan
12*al-kutub-u l-ithnaa :ashar-aaT-Taawilaat-u l-ithnataa :ashra-ta

Szír

SzámolásbanEgyesszámú főnév előtt
11id-a:shid-a:shar
12tn-a:shtn-a:shar

13-19

13thalaatha-ta :ashar-athalaath-a :ashra-ta

Példa

15khamsa-ta :ashar-a kitaab-ankhams-a :ashra-ta Taawila-tan
15*al-kutub-u l-khamsa-ta :ashar-aaT-Taawilaat-u l-khams-a :ashra-ta

Szír

SzámolásbanEgyesszámú főnév előtt
13tlétt-a:shtlétt-a:shar
14arbat-a:sharbat-a:shar
15khamst-a:shkhamst-a:shar
16sitt-a:shsitt-a:shar
17sabat-a:shsabat-a:shar
18tmént-a:shtmént-a:shar
19tasat-a:shtasat-a:shar

20-90

20:ishruun-a
30thalaathuun-a
40arba:uun-a
50khamsuun-a
60sittuun-a
70sab:uun-a
80thamaanuun-a
90tis:uun-a
Tízzel osztható számok:

Példa

50khamsuun-a kitaab-ankhamsuun-a Taawila-tan
50*al-khamsuun-a kitaab-anal-khamsuun-a Taawila-tan
Összetett számok:
  • egyeztetés nemben: igen (csak az egyesek: 1,2 egyenesen, többi ellentétesen)
  • egyeztetés esetben: igen
  • [határozatlan] elöl, a főnév egyesszámú tárgyesetben
  • [határozott] elöl, névelővel; a főnév határozatlan egyesszámú tárgyesetben

Példa

51waaHid-un wa-khamsuun-a kitaab-anwaaHida-tun wa-khamsuun-a Taawila-tan
52ithnaan-i wa-khamsuun-a kitaab-anithnataan-i wa-khamsuun-a Taawila-tan
55khamsa-tun wa-khamsuun-a kitaab-ankhams-un wa-khamsuun-a Taawila-tan
55*al-khamsa-tu wa-khamsuun-a kitaab-anal-khams-u wa-khamsuun-a Taawila-tan

Szír

20:éshriin
30tlaatiin
40arb:iin
50khamsiin
60séttiin
70sab:iin
80tmaaniin
90tés:iin

100-900

100mi'a-tun
200mi'ataan-i
300thalaath-u mi'a-tin
A szám legutolsó része határozza meg az egyeztetést. Százasnál:

Példa

100mi'at-u kitaab-inmi'at-u Taawila-tin
100*al-mi'at-u kitaab-inal-mi'at-u Taawila-tin
200mi'ataa kitaab-inmi'ataa Taawila-tin
500khams-u mi'at-i kitaab-inkhams-u mi'at-i Taawila-tin
550khams-u mi'a-tin wa khamsuun-a kitaab-ankhams-u mi'a-tin wa khamsuun-a Taawila-tan
555khams-u mi'a-tin wa khamsa-tun wa khamsuun-a kitaab-ankhams-u mi'a-tin wa khams-un wa khamsuun-a kitaab-an
505khams-u mi'a-tin wa khamsat-u kutub-inkhams-u mi'a-tin wa khams-u Taawila-tin

Szír

SzámolásbanEgyesszámú főnév előtt
100miyyemiit
200miiteenmiiteen
300tlet miyyetlet miit

1000-

1000alf
2000alfaan-i
3000thalaathat-u aalaaf-in
11000aHad-a :ashar-a alf-an
A szám legutolsó része határozza meg az egyeztetést. Ezresnél:

Példa

5000khamsat-u aalaaf-i kitaab-inkhamsat-u aalaaf-i Taawila-tin
5050khamsat-u aalaaf-in wa khamsuun-a kitaab-ankhamsat-u aalaaf-in wa khamsuun-a Taawila-tan

Szír

1000alf
2000alfeen
3000tlétt aalaaf
11000id-a:shar alf
  • egyesszámú főnév előtt

Készítette: Salvi Péter <vukung@yahoo.com>

Dátum: 2011-09-19 16:35:06 CEST

HTML generated by org-mode 6.21b in emacs 23