Megoldások

A Latin For Beginners könyv gyakorlataihoz

Tartalom

Elválasztás

Vá-de ad for-mí-cam, Ó pi-ger, et cón-sí-de-rá vi-ás ei-us et dis-ce sa-pi-en-ti-am: quae cum nón ha-be-at du-cem nec prae-cep-tó-rem nec prín-ci-pem, pa-rat in aes-tá-te ci-bum si-bi et con-gre-gat in mes-se quod co-me-dat.

II

III

 1. Erdő, erdőket, erdőt.
 2. Menekülést, menekülések, menekülés.
 3. Földeknek a, földek/földnek a, földeket.
 4. Vizeket, okot, holdakat.
 5. Leányok/leánynak a, szerencsék/szerencsének a, holdak/holdnak a.
 6. Sebesüléseket, parasztoknak a, vizeknek a.
 7. Sebesüléseknek a, parasztok/parasztnak a, lányokat.
 8. Tengerészt, parasztokat, tengerészeket.
 9. Parasztot, lányt, erdőknek a.

IV

V

VII

VIII

 1. Nem hosszúak a ti utaitok.
 2. Az új trombiták az én házamban vannak? Nem.
 3. A tágas erdőben ki lakik? Diána, a világos Hold szép istennője lakik a tágas erdőben.
 4. A tengerészek a mély és tágas vizeket szeretik.
 5. Mit visz a cseléded? A cselédem az új trombitát viszi.
 6. Hol van Lesbia és Júlia? A te házadban van Lesbia és Júlia az enyémben van.
 7. Itália területe széles? Itália hosszú, nem széles.
 8. Galba, a paraszt kinek meséli az új mesét? A híres úrnő leányainak meséli az új mesét.
 9. Híres Szicília szigete.
 10. Kit dícsér Létó? Létó a leányát dícséri.

X

XI

XII

XIV

XV

XVI

XVII

 1. (Is) eam, eum, id, ea laudat.
 2. Is carrus, ea fáma, ií magistrí, eae féminae, id domicilíum, ea domicilía.
 3. Eae copiae vali'dae, apud eás féminás ínfírmás et aegrás, ea inopia cónstantiae, ea cónsilia crébra.
 4. Altera fémina gallínás suás vocat.
 5. Alia fémina eius gallínás vocat.
 6. Gallus télum suum laudat.
 7. Gallus eius télum laudat.
 8. Is agricola saepe eórum agrós arat.
 9. Ií serví miserí dominum suum désíderant.
 10. Ií serví miserí eórum dominum désíderant.
 11. Virí líberí patriam suam amant.
 12. (Ií) eius vícós et oppida amant.

XVIII

 1. es/estis, erás/erátis, eris/er'itis.
 2. sum, eram, eró.
 3. est, erat, erit.
 4. sumus, erámus, er'imus.
 5. sunt, eránt, erunt.
 6. Cúr nón erás in lúdó hodié? Aeger eram.
 7. Núper erat nauta, nunc est agricola, mox erit magister.
 8. Hodié sum laetus, sed núper eram miser.
 9. Magistrí laetí eránt díligentiá puerórum.

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

 1. Ubi puerí anteá fuerant? In lúdó fuerant.
 2. Ubi fuerat Sextus? In agró proximó fluvió fuerat.
 3. Quis cum Sextó fuit hodié? Cornelius cum eó fuit.
 4. Quis ita dícit? Marcus.
 5. Sí ventus fuit idóneus, puerí in návigió fuérunt.
 6. Mox cum puerís návigábimus.
 7. Sí attentí fuerimus, nón erit perículum.

XXXIII

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

LIX

LX

LXII

LXIII

LXIV

LXV

LXVI

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

LXXI

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXVII

LXXVIII

LXXIX

Készítette: Salvi Péter <vukung@yahoo.com>

Dátum: 2008/07/04 11:50:51 PM