Latin nyelvtan jegyzetek

Tartalom

1 Főnevek

1.1 I. (á) és II. (o) deklináció

EsetI.II. -usII. -umII. -iusII. -iumII. -er/ir
Nom.dominadominuspílumVergiliuspraesidiumager %%
Voc.dominadominepílumVergi'lí %praesidiumager
Acc.dominamdominumpílumVergiliumpraesidiumagrum
Gen.dominaedominípílíVergi'lípraesi'díagrí
Dat.dominaedominópílóVergiliópraesidióagró
Abl.dominádominópílóVergiliópraesidióagró
Nom.dominaedominípílaVergiliípraesidiaagrí
Voc.dominaedominípílaVergiliípraesidiaagrí
Acc.dominásdominóspílaVergilióspraesidiaagrós
Gen.dominárumdominórumpílórumVergiliórumpraesidiórumagrórum
Dat.dominísdominíspílísVergiliíspraesidiísagrís
Abl.dominísdominíspílísVergiliíspraesidiísagrís

1.2 III. (msh, í) deklináció

Esetmsh, m/f %msh, n %%í, m/f %í, n %%
Nom.príncepstempuscaedésanimal
Voc.príncepstempuscaedésanimal
Acc.príncipemtempuscaedemanimal
Gen.príncipistemporiscaedisanimális
Dat.príncipítemporícaedíanimálí
Abl.príncipetemporecaede/íanimálí
Nom.príncipéstemporacaedésanimália
Voc.príncipéstemporacaedésanimália
Acc.príncipéstemporacaedís/ésanimália
Gen.príncipumtemporumcaediumanimálium
Dat.príncipibustemporibuscaedibusanimálibus
Abl.príncipibustemporibuscaedibusanimálibus

1.2.1 Az í tő feltételei

1.2.2 Szabályszerűségek a nemekkel kapcsolatban

1.3 IV. (u) deklináció

Esetmsh, m/f %msh, n %%
Nom.adventuscornú
Voc.adventuscornú
Acc.adventumcornú
Gen.adventúscornús
Dat.adventuí/úcornú
Abl.adventúcornú
Nom.adventúscornua
Voc.adventúscornua
Acc.adventúscornua
Gen.adventuumcornuum
Dat.adventibuscornibus
Abl.adventibuscornibus

1.4 V. (é) deklináció

Eset
Nom.rés
Voc.rés
Acc.rem
Gen.reí %
Dat.reí %
Abl.
Nom.rés
Voc.rés
Acc.rés
Gen.rérum
Dat.rébus
Abl.rébus

2 Melléknevek

2.1 A melléknevek megadása

2.2 I/II deklinációs melléknevek

2.3 III. deklinációs melléknevek

2.3.1 Nemek képzése

2.4 Összehasonlítás

2.4.1 Példák

AlapfokKözépfokFelsőfok
cárus, -a, -umcárior, -iuscárissimus, -a, -um
pulcher, -ra, -rumpulchrior, -iuspulcherrimus, -a, -um
líber, -era, -erumlíberior, -iuslíberrimus, -a, -um
audáx {gen. audácis}audácior, -iusaudácissimus, -a, -um

2.5 A duo / ambó ragozása

3 Igék

3.1 Az igék megadása

3.2 Főnévi igenév

3.2.1 Alanyként

3.2.2 Egyéb esetekben

3.3 Jelen

3.3.1 Főnévi igenév, aktív (JT)

TípusAktív
I (á)-áre
II (é)-ére
III (e)-ere
IV (í)-íre

3.3.2 Főnévi igenév, passzív (JT)

TípusPasszív
I (á)-árí
II (é)-érí
III (e)
IV (í)-írí

3.3.3 Kijelentő, aktív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-ás-at-ámus-átis-ant
II (é)-eó-és-et-émus-étis-ent
III (e) %-is-it-imus-itis-unt
IV (í)-ió-ís-it-ímus-ítis-iunt

3.3.4 Kijelentő, passzív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-or-áris/-áre-átur-ámur-áminí-antur
II (é)-eor-éris/-ére-étur-émur-éminí-entur
III (e) %-or-eris/-ere-itur-imur-iminí-untur
IV (í)-ior-íris/-íre-ítur-ímur-íminí-iuntur

3.3.5 Felszólító, aktív (JT)

TípusTeTi
I (á)-áte
II (é)-éte
III (e)-e-ite
IV (í)-íte

3.3.6 Felszólító, passzív (JT)

TípusTeTi
I (á)-áre-áminí
II (é)-ére-éminí
III (e)-ere-iminí
IV (í)-íre-íminí

3.3.7 Kötő, aktív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-em-és-et-émus-étis-ent
II (é)-eam-eás-eat-eámus-eátis-eant
III (e) %-am-ás-at-ámus-átis-ant
IV (í)-iam-iás-iat-iámus-iátis-iant

3.3.8 Kötő, passzív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-er-éris/ére-étur-émur-éminí-entur
II (é)-ear-eáris/eáre-eátur-eámur-eáminí-eantur
III (e) %-ar-áris/áre-átur-ámur-áminí-antur
IV (í)-iar-iáris/iáre-iátur-iámur-iáminí-iantur

3.4 Folyamatos múlt

3.4.1 Kijelentő, aktív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-ábam-ábás-ábat-ábámus-ábátis-ábant
II (é)-ébam-ébás-ébat-ébámus-ébátis-ébant
III (e) %-ébam-ébás-ébat-ébámus-ébátis-ébant
IV (í)-iébam-iébás-iébat-iébámus-iébátis-iébant

3.4.2 Kijelentő, passzív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-ábar-ábáris/-ábáre-ábátur-ábámur-ábáminí-ábantur
II (é)-ébar-ébáris/-ébáre-ébátur-ébámur-ébáminí-ébantur
III (e) %-ébar-ébáris/-ébáre-ébátur-ébámur-ébáminí-ébantur
IV (í)-iébar-iébáris/iébáre-iébátur-iébámur-iébáminí-iébantur

3.4.3 Kötő, aktív

3.4.4 Kötő, passzív

3.5 Jövő

3.5.1 Főnévi igenév, aktív (MT)

3.5.2 Kijelentő, aktív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-ábó-ábis-ábit-ábimus-ábitis-ábunt
II (é)-ébó-ébis-ébit-ébimus-ébitis-ébunt
III (e) %-am-és-et-émus-étis-ent
IV (í)-iam-iés-iet-iémus-iétis-ient

3.5.3 Kijelentő, passzív (JT)

TípusÉnTeŐMiTiŐk
I (á)-ábor-áberis/-ábere-ábitur-ábimur-ábiminí-ábuntur
II (é)-ébor-éberis/-ébere-ébitur-ébimur-ébiminí-ébuntur
III (e)-ar-éris/-ére-étur-émur-éminí-entur
IV (í)-iar-iéris/-iére-iétur-iémur-iéminí-ientur

3.6 Befejezett jelen

3.6.1 Főnévi igenév, aktív (BT)

3.6.2 Főnévi igenév, passzív (MT)

3.6.3 Kijelentő, aktív (BT)

ÉnTeŐMiTiŐk
-istí-it-imus-istis-érunt / -ére

3.6.4 Kijelentő, passzív (MT)

3.6.5 Kötő, aktív (BT)

ÉnTeŐMiTiŐk
-erim-eris-erit-erimus-eritis-erint

3.6.6 Kötő, passzív (MT)

3.7 Befejezett múlt

3.7.1 Kijelentő, aktív (BT)

ÉnTeŐMiTiŐk
-eram-erás-erat-erámus-erátis-erant

3.7.2 Kijelentő, passzív (MT)

3.7.3 Kötő, aktív (BT)

ÉnTeŐMiTiŐk
-issem-issés-isset-issémus-issétis-issent

3.7.4 Kötő, passzív (MT)

3.8 Befejezett jövő

3.8.1 Kijelentő, aktív (BT)

ÉnTeŐMiTiŐk
-eró-eriserit-erimus-eritis-erint

3.8.2 Kijelentő, passzív (MT)

3.9 Deponens igék

3.9.1 Alakok az aktív ragozásból

3.10 Igékből képzett melléknevek

3.10.1 Jelen, aktív (JT)

3.10.2 Jövő, aktív (MT)

3.10.3 Befejezett jelen, passzív (MT)

3.10.4 Jövő, passzív (JT)

3.11 Rendhagyó igék

3.11.1 voló / nóló / máló

IgeÉnTeŐMiTiŐk
voló (aktív)volóvísvultvolumusvultisvolunt
voló (kötő)velimvelísvelitvelímusvelítisvelint
nóló (aktív)nólónón visnón vultnólumusnón vultisnólunt
nóló (kötő)nólimnólísnólitnólímusnólítisnólint
máló (aktív)málómávísmávultmálumusmávultismálunt
máló (kötő)málimmálísmálitmálímusmálítismálint

3.11.2 fíó

3.11.3 eó

3.11.4 feró

4 Névmások

4.1 Személyes

EsetÉnTeMiTi
Nom.egonósvós
Voc.egonósvós
Acc.nósvós
Gen.meítuínostrum/ívestrum/í
Dat.mihi (mí)tibinóbísvóbís
Abl.nóbísvóbís

4.2 Birtokos

4.3 Visszaható

4.4 Hangsúlyozó

EsetHímnemNőnemSemleges nem
Nom.ipseipsaipsum
Voc.ipseipsaipsum
Acc.ipsumipsamipsum
Gen.ipsíusipsíusipsíus
Dat.ipsíipsíipsí
Abl.ipsóipsáipsó
Nom.ipsíipsaeipsa
Voc.ipsíipsaeipsa
Acc.ipsósipsásipsa
Gen.ipsórumipsárumipsórum
Dat.ipsísipsísipsís
Abl.ipsísipsísipsís

4.5 Mutató

4.5.1 is (ez a... / az a ..., ő)

EsetHímnemNőnemSemleges nem
Nom.iseaid
Voc.iseaid
Acc.eumeamid
Gen.eiuseiuseius
Dat.
Abl.
Nom.eí(ií)eaeea
Voc.eí(ií)eaeea
Acc.eóseásea
Gen.eórumeárumeórum
Dat.eís(iís)eís(iís)eís(iís)
Abl.eís(iís)eís(iís)eís(iís)

4.5.2 ídem (ugyanaz a ...)

EsetHímnemNőnemSemleges nem
Nom.ídemeademidem
Voc.ídemeademidem
Acc.eundemeandemidem
Gen.eiusdemeiusdemeiusdem
Dat.eídemeídemeídem
Abl.eódemeádemeódem
Nom.eídem (iídem %)eaedemeadem
Voc.eídem (iídem %)eaedemeadem
Acc.eósdemeásdemeadem
Gen.eórundemeárundemeórundem
Dat.eísdem (iísdem %)eísdem (iísdem %)eísdem (iísdem %)
Abl.eísdem (iísdem %)eísdem (iísdem %)eísdem (iísdem %)

4.5.3 hic (ez a ...)

EsetHímnemNőnemSemleges nem
Nom.hichaechoc
Voc.hichaechoc
Acc.hunchanchoc
Gen.huiushuiushuius
Dat.huichuichuic
Abl.hócháchóc
Nom.haehaec
Voc.haehaec
Acc.hósháshaec
Gen.hórumhárumhórum
Dat.híshíshís
Abl.híshíshís

4.5.4 iste (az a ... (a beszélgetőpartnernél))

EsetHímnemNőnemSemleges nem
Nom.isteistaistud
Voc.isteistaistud
Acc.istumistamistud
Gen.istíusistíusistíus
Dat.istíistíistí
Abl.istóistáistó
Nom.istíistaeista
Voc.istíistaeista
Acc.istósistásista
Gen.istórumistárumistórum
Dat.istísistísistís
Abl.istísistísistís

4.5.5 ille (az a ... (távoli))

EsetHímnemNőnemSemleges nem
Nom.illeillaillud
Voc.illeillaillud
Acc.illumillamillud
Gen.illíusillíusillíus
Dat.illíillíillí
Abl.illóilláilló
Nom.illíillaeilla
Voc.illíillaeilla
Acc.illósillásilla
Gen.illórumillárumillórum
Dat.illísillísillís
Abl.illísillísillís

4.6 Relatív

4.7 Kérdő

EsetHímnemNőnemSemleges nem
Nom.quisquisquid
Voc.quisquisquid
Acc.quemquemquid
Gen.cuiuscuiuscuius
Dat.cuicuicui
Abl.quóquóquó
Nom.quíquaequae
Voc.quíquaequae
Acc.quósquásquae
Gen.quórumquárumquórum
Dat.quibusquibusquibus
Abl.quibusquibusquibus

4.8 Határozatlan

4.8.1 Alanyi

4.8.2 Melléknév

5 Elöljárószók

5.1 cum

5.2 per

5.3 Városok és kis szigetek nevei, domus, rús stb.

6 Határozószók

6.1 Példák

Melléknév alapfokaAlapfokKözépfokFelsőfok
cárus, -a, -umcárécáriuscárissimé
pulcher, -ra, -rumpulchrépulchriuspulcherrimé
líber, -era, -erumlíberélíberiuslíberrimé
audáx {gen. audácis}audácteraudáciusaudácissimé
fortis, fortefortiterfortiusfortissimé

Készítette: Salvi Péter <vukung@yahoo.com>

Dátum: 2008/07/28 11:42:25 AM