A marokkói arab eltérései a kollokviális arab nyelvek közös vonásaitól

1 Kiejtés

 • rövid magánhangzók kiesnek (helyettük néhol schwa)
 • hosszú magánhangzók félhosszúak lesznek
 • ay => é/í (jelölésben "i" a továbbiakban)
 • a j ejtése zs
 • a q és (néha) a j bizonyos szavakban g lesz, pl. jalas => gls, qaal => gal
 • th, dh, Z ejtése rendre t/s, d/z, D (szótól függően)

2 Személyes névmások

  én te (m) te (f) ő (m) ő (f) mi ti ők
teljes ana nta nti huwa hiya Hna ntuma huma
szuff. -i (-ya) / -ni -k -k -u (-h) -ha -na -kum -hum
 • a zárójelesek magánhangzó után, az E/1 tárgyragként -ni

3 Mutató névmások

  ez (m) ez (f) ezek az (m) az (f) azok
magában hada hadi hadu hadak hadik haduk
főnév előtt had had had dak dik duk
 • ez/az, mint egy absztrakt fogalom: had/dak sh-shi

4 Kérdőszók

 • wesh: eldöntendő kérdést vezet be
 • ama: melyik?
 • ash / ashnu / shnu : mi?
 • ashmn : milyen?
 • dyal mn : kié?
 • fin : hol? (fin ja/jat … : hogy jutok a …-hoz? [lit. hol jön a …?])
 • fuqash / imta : mikor?
 • kifash : hogyan?
 • mnin : honnan?
 • m9a mn : kivel?
 • shHal : mennyi?
 • shkun : ki?
 • 9lash : miért?

4.1 A shHal használata

 • shHal + d + megszámlálhatatlan hat. esz., pl. shHal d l-wqt?
 • shHal + d + megszámlálható hat. tsz., pl. shHal d l-drahm?
 • shHal + mn + megszámlálható hatlan. esz., pl. shHal mn drhm?
 • b-shHal : mennyibe kerül?

5 Elöljárószók

 • l (li-), f (fi-), b (bi-), 9la (9li-), mn, m9a, 9nd stb.
 • a liya és lih helyett lehet rendre li és lu is
 • Hda: -nál

6 Főnevek

 • d / dyal : határozott főnév konstrukciójához, pl. l-ktab dyali (= ktabi)
 • határozatlan főnév előtt gyakran shi, pl. wesh kayn shi ktab hna?
 • határozatlan főnév helyett lehet waHd + határozott, pl. waHd l-ktab, waHd l-bnt
 • nem racionális dolgokra (tárgyakra stb.) is rendes többesszámú egyeztetés

6.1 Különleges főnevek

 • ab (apa): vki apjánál mintha bba lenne a tő (pl. apád => bbak), de apám => bba (nem bbaya)
 • om (anya): vki anyjánál mintha mm lenne a tő (pl. anyád => mmk)

7 Melléknevek

 • általában -/-a/-in/-at, pl. mshghul/-a/-in/-at
 • időnként "tört", pl. qdim/-a/qdam
 • középfok: a magánhangzó elhagyásával (pl. kbir => kbr), vagy rendhagyó (pl. mzyan => Hsn)
 • felsőfok: személyes névmás + határozott mn., pl. Susan hiya z-zwina vagy: a + középfok, pl. kbir => kbr => akbr
 • azonos mérték kifejezésére: bHal bHal (ugyanolyan) [bHal: olyan, mint]

8 Kötőszavak

 • [a]wlla : vagy
 • imma .. [a]wlla : vagy … vagy
 • bash : azért, hogy
 • mlli / mnin : amikor / amióta
 • l-li : ami, aki
 • walakin / walaynni : de
 • Hit / 9laHqq[ash] / 9lawdd[ash] / 9laqibal : mivel
 • baylla: hogy
 • wakhkha : noha
 • 9ad : és azután
 • qbl ma : mielőtt (+ jelenidő ka- nélkül, múlt értelemben is)
 • b9d ma : miután
 • bla ma : anélkül, hogy

9 Igék

  én te (m) te (f) ő (m) ő (f) mi ti ők
Múlt -t -ti -ti - -at -na -tu -u
Jelen (ka-) n- t- t-..-i y- t- n-..-u t-..-u y-..-u
 • múltban lyukas igénél msh. előtt kiesik a magánhangzó, ahogy várható, pl. shaf => shft (láttam), és az E/3 (f) alaknál csak -t a végződés, pl. kan => kant (nem kanat)
 • múltban a-végű igénél 3. személyen kívül a vége i-re változik, pl. msha => mshit (mentem)
 • múltban duplázott igénél ugyanígy, pl. Hll => Hllit (kinyitottam)
 • múltban a hamza kezdetű igék (pl. akhadha, akala stb.) a-végűvé változnak (khda, kla stb.)
 • jelenben a hamza kezdetű igék a-t kapnak, és egyesszámban belső mgh-t is (ka-n-akul stb.)
 • amikor két ige össze van kapcsolva, akkor a második ige jelen időbe kerül, de ka- nélkül
 • folyamatos múltnál megmarad a ka-, pl. knt ka-n-tfrrj f t-tlfaza
 • IV-es igék ritkák, I-essé vagy II-essé változnak
 • a VII-es igék t-prefixumot kapnak (nCCC helyett tCCC), pl. inHaraqa => tHrq

9.1 Jövőidő

 • ghadi + jelen ka- nélkül, pl. ghadi n-safr (utazni fogok)
 • ghadi -t lehet egyeztetni: ghadi/ghadya/ghadyin, pl. ghadya n-safr
 • ghadi helyett lehet gha-, pl. gha-n-safr
 • tagadásban a ghadi-t tagadjuk, pl. ma-ghadi-sh n-qdr n-khllS-u (nem fogom tudni kifizetni)
 • múltidejű szándéknál kan (ragozva) + ghadi, pl. kant ghadya t-tzuwj (úgy volt, hogy férjhez megy)

9.2 Tagadás

 • ma + ragozott ige [+ tárgyrag] + sh[ay], pl. ma-shrbna-h-sh (nem ittuk meg [azt])
 • jelen idejű ige tagadásánál a -ka- néha elmarad, pl. ma-n-fhm-sh (???) [vö. tiltás]
 • a végső -sh nem kell, ha utána semmi/senki jellegű szó jön (walu / Htta Haja stb.)
 • névszói állítmány tagadása: mashi

9.3 Felszólítás

 • mint a jelen, de ka-t- nélkül, pl. ktbu (írjatok)
 • tiltásban mint a jelen, de -ka- nélkül, pl. ma-t-ktbu-sh (ne írjatok)

9.3.1 Rendhagyó alakok

 • msha => sir/-i/-u
 • ja => aji/-/-u
 • 9ta/ara => ara/-y/-u

9.4 Habituális igék

 • ezeknél a jelenidő habituálist jelent, a melléknévi igenév kell a jelenhez
 • tagadás ige-szerűen, pl. ma-na9sa-sh ([lány] nem alszik)
 • pl.: gls, lbs, n9s, khrj, dkhl, rj9, wqf, safr, kra, ndm, skt, khaf, bat
 • pl. huwa labs qamija jdida "új inget visel" (ka-y-lbs …: … szokott viselni)
 • a msha is ilyen, de a melléknévi igeneve ghadi

9.5 Különleges igék

 • bgha: múltban ragozva jelen idejű "akar", jelenben "szeret"; kan ragozva + múlt: "akart"
 • kayn/-a/-in: létezés kifejezésére (tagadva ma-kayn[a/in]-sh)
 • khSS: kell, szükséges (akinek = tárgy, amit = alany / jelen idejű ige ka- nélkül) múltidőben előtte kan (egyeztetve az alannyal), pl. kant khSSni wrqa
 • ymkn: képes (mindig ebben az alakban, aki = li-)
 • 9jb: szeret ["tetszik"] (aki = tárgy, amit = alany / jelen idejű ige ka- nélkül)
 • bqa: folytat (amit = melléknévi igenév / jelen idejű ige [ka- val]) [tagadásban: többé nem]
 • 9mmr: valaha csinált vmit, az alany tárgyragként [de E/1: -i], utána múlt, pl. wesh 9mmrk mshiti l fransa?; tagadásban nem kell -sh, pl. ma-9mmru tkllm l-9rbiya tagadás + jelen ka- nélkül: soha nem fog, pl. ma 9mmri n-kmi (soha nem fogok dohányozni)
 • ja: vhogy tűnik/tetszik (ami = alany, akinek = tárgy)

10 Feltételes mondatok

 • lehetséges feltétel: ila + múltidő (következmény jövőidő/felszólító)
 • lehetetlen feltétel: kun + múltidő (következmény is kun + múltidő)

11 Számok

 • kb. mint szokásos, de: 2 => juj/zuj, 9 => ts9ud
 • 3-10 -nél rövid alakok is (tlt, rb9 stb.)
 • 3-10 -nél a teljes alakok után d + határozott, pl. tmnya d d-drahm (= tmn drahm)
 • 11-19 -nél magában nincs a végén r (pl. tlt9ash), de főnév előtt igen (vagy l), pl. tlt9ashr ktab
 • 100 többszöröseinél miya-ből miyat lesz, pl. tlt miyat kursi (és 200 => miyatayn)
 • 1000 többszöröseinél lehet d + határozott tsz. is, pl. khms alaf wld / khms alaf d l-wlad

11.1 Idő

 • most vhány óra van: hadi + idő
 • óra: névelő + szám, pl. t-ts9ud
 • A múlva B => B ql A, pl. hadi l-9shra ql qSm (9:55)
 • fél (nS), negyed (rb9), háromnegyed (lla rob), 20 perc (tulut), 5 perc (qSm), 10 perc (qSmayn)
 • pontban (nishan)
 • időtartam kifejezése: hadi + idő + u/bash + mondat, pl. hadi sa9tayn u ana ka-n-tsnna-k

12 Random fontos szavak

 • a sidi/lalla: uram/hölgyem (név előtt: si/lalla)
 • b9da: először
 • baqi: még mindig
 • bzzaf: nagyon, túlságosan
 • tsnna: vár
 • tmma: ott
 • j-jay: a jövő…
 • Hll : kinyit
 • khdm: dolgozik
 • khllS: fizet
 • dda: elvisz
 • daba: most
 • dar (i): csinál
 • daz (u): elhalad, átmegy
 • drb (druba): utca
 • dima: mindig
 • Dar: ház (bit: szoba)
 • Dar (u): befordul
 • ra-: "itt van a …", gyakran személyes névmással (pl. rah, raha)
 • zad (i): továbbmegy, tovább csinál; [felszólításban] csak tessék; hozzáad
 • zwin: szép
 • sdd: becsuk
 • Safi: rendben; ennyi elég
 • Sawb: készít
 • Sift: küld
 • TaH (ka-y-TiH): esik
 • 9awn: segít
 • 9yalat: nők
 • 9iyt (l): hív
 • ghir: csak
 • qdr: képes
 • qllb (9la): keres (vmit)
 • la bdda: feltétlenül, muszáj (+ jelen ka- nélkül, vagy mn + főnév)
 • lli fat: a múlt…
 • mazal: még nem
 • mzyan: jó, jól
 • m9TTl: késő
 • muHal: kétlem, valószínűtlen
 • n9s: alszik
 • nhar: nap
 • hDr: beszél
 • wakhkha: OK, rendben
 • wrra: megmutat

Author: Salvi Péter

Created: 2018-06-23 Sat 16:43

Emacs 24.3.1 (Org mode 8.2.4)

Validate