Prolog programozás 1

Bevezető

A Prolog egy különleges programozási nyelv. Az 1970-es években fejlesztették ki, tehát egy elég régi nyelvről van szó, és a Szeredi Péter által fejlesztett magyar MProlog rendszer mérföldkőnek számított a történetében. A Prolog név arra utal, hogy logikai problémák megoldására találták ki, de mindenféle más, érdekes feladatokra is jól használható, és a számítástechnika alapjainak tanítására is kiváló :)

Háttérnek ennyi talán elég is, vágjunk bele! A programokat az online SWI Prolog rendszerben ki tudjátok próbálni: a baloldali ablakba lehet írni a programot, a jobb alsóba (a ?- után) pedig a kérdéseket; a Ctrl+Enter billentyűkombináció megnyomására kezdi el a számítást, és az eredmények a jobb felső ablakban jelennek meg.

Tények

Egy Prolog program tényekből és szabályokból áll, amikből a számítógép következtetéseket tud levonni. Ha megadunk egy tény- és szabályrendszert, utána kérdéseket tehetünk fel, amiket a gép legjobb tudása szerint megválaszol.

Példaként vegyük Mohamed próféta családját!

 Abú Tálib --- Abdulla === Ámna
   |         |
   |         |
   |        Mohamed === Hadídzsa
   |            |
   |            |
  Ali === Fátima ----------------- Zajnab
     |               |
     |               |
Huszajn --- Muhszin --- Haszan    Umáma

(Ez csak egy nagyon kis részlete a családfának, és még ezen a részen belül sem tartalmaz minden kapcsolatot, mert pl. Ali Fátima halála után feleségül vette Umámát is. Egy teljesebb fát betettem a dokumentum végére.)

A szülő-gyerek kapcsolatokat az alábbi program foglalja össze:

szülő(abú_tálib, ali).
szülő(abdulla, mohamed).
szülő(ámna, mohamed).
szülő(mohamed, fátima).
szülő(hadídzsa, fátima).
szülő(mohamed, zajnab).
szülő(hadídzsa, zajnab).
szülő(ali, huszajn).
szülő(fátima, huszajn).
szülő(ali, muhszin).
szülő(fátima, muhszin).
szülő(ali, haszan).
szülő(fátima, haszan).
szülő(zajnab, umáma).

Ebben a programban minden sor egy tény. Egy tény dolgok (itt emberek) közti kapcsolatot ír le. A formája a következő: adunk neki valami nevet (most ez a szülő), utána zárójelek között vesszővel elválasztva felsoroljuk a kapcsolatban levő dolgokat, és a végén egy ponttal (.) zárjuk.

Talán furcsa lehet, hogy minden kisbetűvel van - majd később lesz szó arról, hogy mik az elnevezés pontos szabályai, egyelőre azt jegyezzétek meg, hogy minden konkrét dolog kisbetűvel írandó, és nem lehet benne szóköz.

Egyszerű kérdések

Már egy ilyen egyszerű program esetén is lehet értelmes kérdéseket feltenni. Például megkérdezhetjük, hogy

?- szülő(mohamed, fátima).

… amire a rendszer a true (igaz) üzenettel válaszol, vagy hogy

?- szülő(ali, zajnab).

… amire a false (hamis) eredményt adja.

Egy kicsit érdekesebb a következő kérdés:

?- szülő(mohamed, Kicsoda).

Erre azt a feleletet kapjuk, hogy Kicsoda = fátima. Ha rányomtok az eredmény alatt levő Next (következő) gombra, akkor még azt is kiírja alá, hogy Kicsoda = zajnab.

Mi történt itt? Azáltal, hogy a második helyre egy nagybetűs szót (Kicsoda) írtunk, azt mondtuk, hogy ez egy határozatlan, ismeretlen érték. A kérdést tehát magyarul úgy lehetne megfogalmazni: “Mohamed kinek a szülője?”

Erre alapból megkeresi az első választ, amit talál (fátima), és ha továbbit kérünk tőle, akkor megtalálja zajnab-ot is, és látja, hogy nincs több, és így leáll.

Ha kisbetűvel írtuk volna:

?- szülő(mohamed, kicsoda).

… akkor a false eredményt kaptuk volna, hiszen kicsoda itt egy konkrét dolgot jelöl, a kérdés tehát azt jelenti: “Igaz-e, hogy Mohamed szülője Kicsodának?”

A kérdés a másik irányban is feltehető:

?- szülő(Ki, ali).

… tehát “Ki Ali szülője?”, amire a Ki = abú_tálib feleletet kapjuk.

Még tovább is mehetünk, és rákérdezhetünk az összes szülő-gyerek kapcsolatra:

?- szülő(Ki, Kinek).

… azaz “Ki kinek a szülője?”. Az első válasz az lesz, hogy

Ki = abú_tálib,
Kinek = ali

… és a Next nyomogatásával a többit is megkaphatjuk. (A 10 és 100 gombok rendre a következő 10 ill. 100 megoldást mutatják meg.)

Összetett kérdések

Tegyük fel, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy kik Mohamed unokái. Hogyan tudjuk ezt megkérdezni? Az unoka az a gyerek gyereke, tehát tudjuk, hogy van valaki, aki szülője az unokának, és akinek a szülője Mohamed. A logikai éssel összekötött, együtt teljesítendő feltételeket vesszővel választjuk el:

?- szülő(mohamed, Valaki), szülő(Valaki, Unoka).

Négy megoldást is talál:

Unoka = huszajn,
Valaki = fátima
Unoka = muhszin,
Valaki = fátima
Unoka = haszan,
Valaki = fátima
Unoka = umáma,
Valaki = zajnab

(Ezek páronként értendők, tehát Fátimától van Huszajn, Muhszin és Haszan, és Zajnabtól Umáma.)

A kérdés két tagjának sorrendje felcserélhető, tehát ugyanezt az eredményt adja ez is:

?- szülő(Valaki, Unoka), szülő(mohamed, Valaki).

(Majd látni fogjuk viszont, hogy a számításigényük nem azonos, érdemesebb az erősebb megszorítással kezdeni.)

Hasonlóan rákérdezhetünk, hogy kik Huszajn nagyszülei:

?- szülő(Valaki, huszajn), szülő(Nagyszülő, Valaki).

… amire megkapjuk Abú Tálibot, Mohamedet és Hadídzsát.

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy Haszan és Huszajn testvérek-e, így fogalmazhatjuk meg:

?- szülő(Valaki, haszan), szülő(Valaki, huszajn).

Azt kapjuk, hogy Valaki = ali, tehát a válasz igen. Ha huszajn helyett abdulla-t írunk, akkor false-ot kapunk.

Feladatok

 1. Válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket először magatok, majd utána ellenőrizzétek a számítógépen!
 2. Fogalmazzátok meg Prologban!
 3. Készítsétek el a saját családfátokat (nagyszülőkig és unokatestvérekig)!

Szabályok

Eddig csak tényekkel foglalkoztunk, de valójában a Prolog programok nagy része szabályokból áll. Először is egészítsük ki a programunkat a szereplőink nemével!

férfi(abú_tálib).
férfi(abdulla).
férfi(mohamed).
férfi(ali).
férfi(huszajn).
férfi(muhszin).
férfi(haszan).

nő(ámna).
nő(hadídzsa).
nő(fátima).
nő(zajnab).
nő(umáma).

Ha most a szülő mellett szeretnénk anya és apa kapcsolatokat is létrehozni, ezt megtehetjük egyenként:

anya(ámna, mohamed).
anya(hadídzsa, fátima).
...
apa(abú_tálib, ali).
apa(abdulla, mohamed).
...

… de ez elég sok munka, és érezzük, hogy felesleges, hiszen kikövetkeztethető.

Sokkal egyszerűbb ezt egy-egy szabállyal megoldani:

anya(X, Y) :- szülő(X, Y), nő(X).
apa(X, Y) :- szülő(X, Y), férfi(X).

A :- jelet itt úgy olvashatjuk ki, hogy “akkor, ha”, tehát “X anyja Y-nak akkor, ha X szülője Y-nak és X nő”. A baloldalon levő részt a szabály fejének, a jobboldalát a szabály törzsének nevezzük.

Mi történik, amikor feltesszük az alábbi kérdést?

?- anya(ámna, mohamed).

A rendszer megtalálja az anya szabályt, és egyesíti az X-et ámna-val, az Y-t pedig mohamed-del. (Az egyesítésről még később szó lesz, itt egyszerűen helyettesítést jelent.) Ezután megnézi, hogy a szabály jobboldalán levő feltétel teljesül-e; ez most szülő(ámna, mohamed), nő(ámna), és ezek a tények szerepelnek a programban, tehát true-val tér vissza.

Definiáljuk a “nagyszülő” kapcsolatot!

nagyszülő(X, Z) :- szülő(X, Y), szülő(Y, Z).

Ez pontosan követi azt, ahogy megkerestük valakinek a nagyszülőjét.

Problémás esetek

Hogyan tudnánk megadni a “fivér” kapcsolatot?

fivér(X, Y) :- szülő(Z, X), szülő(Z, Y), férfi(X).

Tehát X fivére Y-nak, ha van egy közös szülőjük és X férfi.

Itt érdemes megjegyezni, hogy bár Abú Tálib és Abdulla testvérek voltak, a

?- fivér(abú_tálib, abdulla).

kérdésre false a válasz, mivel a programnak nincs arról tudomása, hogy lenne közös szülőjük. (A Prolog mindent hamisnak vesz, amit az általa ismert adatokból nem tud kikövetkeztetni, és ez időnként furcsa következményekkel járhat - erről majd később.)

Egy másik problémába ütközünk, ha Mohamed fivéreire vagyunk kíváncsiak:

?- fivér(mohamed, X).

Az eredmény, meglepő módon, X = mohamed! Ebből látszik, hogy a definíciónk nem volt elég pontos; hozzá kell venni azt is, hogy senki nem fivére önmagának:

fivér(X, Y) :- szülő(Z, X), szülő(Z, Y), férfi(X), X \= Y.

Itt a \= jelentése “nem azonos”.

Többféle olvasat

Készítsük el a

vangyereke(X) :- szülő(X, Y).

szabályt.

Ennek az az érdekessége, hogy többféleképpen is ki lehet olvasni:

 1. Ha X szülője Y-nak, akkor X-nek van gyereke.
 2. X-nek van gyereke, ha X szülője valakinek.

A két olvasat egyenértékű.

Ha ezt a szabályt beírjátok a programba, egy figyelmeztetés fog megjelenni, hogy az Y egy “singleton variable”, azaz egy egyszeri változó. Ez csak annyit jelent, hogy az Y-t sehol nem használjuk, ezért nem fontos neki nevet adni. Az ilyen névtelen változók helyett az alsóvonás (_) jelet szokás használni, vagy egy ezzel kezdődő nevet (pl. _Y). Ha ilyenre átírjátok, akkor a figyelmeztetés is eltűnik.

Feladatok

 1. Fordítsátok le Prologra!
 2. Készítsétek el az unoka szabályt! Teszteljétek a saját családfátokon!
 3. Csináljatok egy nagybácsi szabályt a szülő és fivér segítségével! Keressétek meg vele Robin unokahúgait és unokaöccseit!

Rekurzív szabályok

Adjunk még egy utolsó szabályt a programunkhoz: az ős fogalmát. Valakinek az őseit úgy kapjuk meg, hogy felfelé megyünk a családfában: ős a szülő, a nagyszülő, a dédszülő stb. Ezt elkezdhetjük írni szabályokkal:

ős(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős(X, Z) :- szülő(X, Y), szülő(Y, Z).
ős(X, Z) :- szülő(X, Y1), szülő(Y1, Y2), szülő(Y2, Z).
ős(X, Z) :- szülő(X, Y1), szülő(Y1, Y2), szülő(Y2, Y3), szülő(Y3, Z).
...

Ez nagyon jól működik, de véges - bármennyi ilyen programsort írok, mindig tudok eggyel feljebb menni a családfában, és azt már nem kezeli.

Egy kis trükkel meg tudjuk ezt oldani: azt mondjuk, hogy ha X gyereke őse Z-nek, akkor X is őse Z-nek:

ős(X, Z) :- szülő(X, Y), ős(Y, Z).

Ez így magában még azonban nem elég, mert így ahhoz, hogy valaki ős legyen, mindig valaki másnak is ősnek kéne lennie, valahol ennek meg kéne állnia. Elég hozzávenni a legegyszerűbb esetet, amikor a szülő az ős:

ős(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős(X, Z) :- szülő(X, Y), ős(Y, Z).

Ez a kettő együtt már működik. X őse Z-nek, ha vagy (i) X szülője Z-nek, vagy (ii) X szülője Y-nak és Y őse Z-nek. Próbáljátok ki, mit ad az

?- ős(X, huszajn).

kérdés!

Feladat

Tegyük fel, hogy az ős definícióját megváltoztatjuk!

ős(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős(X, Z) :- szülő(Y, Z), ős(X, Y).

Jó ez így? Miért?

A teljes program

Itt van minden tény és szabály, amiről szó volt. A programban a % jel megjegyzések hozzáadására használható, a rendszer szempontjából a %-tól jobbra levő szöveg érdektelen, mintha ott se lenne.

% szülő(X, Y) -> X az Y szülője
szülő(abú_tálib, ali).
szülő(abdulla, mohamed).
szülő(ámna, mohamed).
szülő(mohamed, fátima).
szülő(hadídzsa, fátima).
szülő(mohamed, zajnab).
szülő(hadídzsa, zajnab).
szülő(ali, huszajn).
szülő(fátima, huszajn).
szülő(ali, muhszin).
szülő(fátima, muhszin).
szülő(ali, haszan).
szülő(fátima, haszan).
szülő(zajnab, umáma).

férfi(abú_tálib).
férfi(abdulla).
férfi(mohamed).
férfi(ali).
férfi(huszajn).
férfi(muhszin).
férfi(haszan).

nő(ámna).
nő(hadídzsa).
nő(fátima).
nő(zajnab).
nő(umáma).

anya(X, Y) :- szülő(X, Y), nő(X).   % X az Y anyja
apa(X, Y) :- szülő(X, Y), férfi(X).  % X az Y apja

nagyszülő(X, Z) :- szülő(X, Y), szülő(Y, Z).

fivér(X, Y) :- szülő(Z, X), szülő(Z, Y), férfi(X), X \= Y.

vangyereke(X) :- szülő(X, _).

ős(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős(X, Z) :- szülő(X, Y), ős(Y, Z).

Megjegyzések

Ez a dokumentum az alábbi könyv 1.1-1.3 fejezete alapján készült:

I. Bratko: Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th Ed., Pearson, 2011.

A példaprogram hagyományos értékrendre épít, de igyekeztem nem kizárni az LGBTQ eseteket :)

Mohamed próféta családfája

image