Prolog programozás 2 - Projekt

Most már készen állunk arra, hogy egy kicsit komolyabb feladatot is megnézzünk.

Az alábbi játékban az a cél, hogy a 7 színes hatszöget úgy helyezzük le, hogy mindig csak azonos színek találkozzanak:

image

Ahhoz, hogy megoldjuk ezt a feladatot, először valahogy le kell írnunk az ismert tényeket - tehát itt azt, hogy milyen lapok léteznek. A lapok színeit egy l struktúrába fogjuk össze, és a következő tényeket kapjuk:

lap(l(fekete, lila, sárga, kék, zöld, piros)).
lap(l(fekete, zöld, piros, kék, sárga, lila)).
lap(l(fekete, zöld, lila, sárga, kék, piros)).
lap(l(fekete, lila, piros, sárga, zöld, kék)).
lap(l(fekete, piros, kék, sárga, zöld, lila)).
lap(l(fekete, sárga, zöld, kék, piros, lila)).
lap(l(fekete, zöld, piros, lila, sárga, kék)).

Így például végig tudunk menni a lapokon a

?- lap(L).

kérdés segítségével.

A lapok tetszőlegesen elforgathatóak, tehát a forgatásukra is kell valami mód. Ehhez először egyezzünk meg abban, hogy pontosan milyen elhelyezést jelent a színeknek egy sorrendje:

  5
6   4

1   3
  2

Tehát az első szín van délnyugatra, a második délre, … a hatodik északnyugatra. Egy forgatás során annyi történik, hogy valamelyik másik szín kerül előre, de utána a sorrend változatlan. Ezt így írhatjuk le:

forgat(l(A,B,C,D,E,F), l(A,B,C,D,E,F)).
forgat(l(A,B,C,D,E,F), l(B,C,D,E,F,A)).
forgat(l(A,B,C,D,E,F), l(C,D,E,F,A,B)).
forgat(l(A,B,C,D,E,F), l(D,E,F,A,B,C)).
forgat(l(A,B,C,D,E,F), l(E,F,A,B,C,D)).
forgat(l(A,B,C,D,E,F), l(F,A,B,C,D,E)).

A következő feladat, hogy arra adjunk egy szabályt, hogy mikor kapcsolódik helyesen két lap. Ehhez azt is kell tudni, hogy egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. A kapcsolódik(L1, L2, Irány, F1, F2) azt mondja, hogy ha az L1 laptól Irány irányba helyezzük le az L2 lapot, akkor a két lap elforgatható egy F1 illetve F2 helyzetbe úgy, hogy a találkozásuknál a színek megegyeznek. Itt az irány leírására használhatnánk a fent bevezetett számokat, de jobban olvasható talán, ha égtájakat használunk. Nézzük meg először a dny (délnyugat) irányt!

kapcsolódik(L1, L2, dny, F1, F2) :-
  forgat(L1, F1), forgat(L2, F2),
  F1 = l(X,_,_,_,_,_),
  F2 = l(_,_,_,X,_,_).

A törzs első sora csak annyit mond, hogy az F1 és F2 az L1 és L2 elforgatottja; a második és harmadik sor pedig azt biztosítja, hogy az elforgatott lapokon a megfelelő helyen levő szín megegyezik (a többi nem számít). Mivel az L1-től délnyugatra van az L2, ezért az L1 délnyugati (első) színe az érdekes, az L2-nek pedig a szemben levő, tehát északkeleti (negyedik) színe.

Teljesen hasonlóan felírhatjuk a többi égtájra is a kapcsolódási szabályokat:

kapcsolódik(L1, L2, d, F1, F2) :-
  forgat(L1, F1), forgat(L2, F2),
  F1 = l(_,X,_,_,_,_),
  F2 = l(_,_,_,_,X,_).
kapcsolódik(L1, L2, dk, F1, F2) :-
  forgat(L1, F1), forgat(L2, F2),
  F1 = l(_,_,X,_,_,_),
  F2 = l(_,_,_,_,_,X).
kapcsolódik(L1, L2, ék, F1, F2) :-
  forgat(L1, F1), forgat(L2, F2),
  F1 = l(_,_,_,X,_,_),
  F2 = l(X,_,_,_,_,_).
kapcsolódik(L1, L2, é, F1, F2) :-
  forgat(L1, F1), forgat(L2, F2),
  F1 = l(_,_,_,_,X,_),
  F2 = l(_,X,_,_,_,_).
kapcsolódik(L1, L2, ény, F1, F2) :-
  forgat(L1, F1), forgat(L2, F2),
  F1 = l(_,_,_,_,_,X),
  F2 = l(_,_,X,_,_,_).

Most már minden megvan ahhoz, hogy megkeressük a megoldást. Ezt úgy találjuk meg, hogy veszünk 7 különböző (!) lapot, és felírjuk a rájuk vonatkozó kapcsolódási feltételeket:

megoldás(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7) :-
  lap(L1),
  lap(L2), L2 \= L1,
  lap(L3), L3 \= L1, L3 \= L2,
  lap(L4), L4 \= L1, L4 \= L2, L4 \= L3,
  lap(L5), L5 \= L1, L5 \= L2, L5 \= L3, L5 \= L4,
  lap(L6), L6 \= L1, L6 \= L2, L6 \= L3, L6 \= L4, L6 \= L5,
  lap(L7), L7 \= L1, L7 \= L2, L7 \= L3, L7 \= L4, L7 \= L5, L7 \= L6,
  kapcsolódik(L1, L2, dk, F1, F2), kapcsolódik(F1, L7, ék, F1, F7),
  kapcsolódik(F2, L3, ék, F2, F3), kapcsolódik(F2, F7, é,  F2, F7),
  kapcsolódik(F3, L4, é,  F3, F4), kapcsolódik(F3, F7, ény, F3, F7),
  kapcsolódik(F4, L5, ény, F4, F5), kapcsolódik(F4, F7, dny, F4, F7),
  kapcsolódik(F5, L6, dny, F5, F6), kapcsolódik(F5, F7, d,  F5, F7),
  kapcsolódik(F6, F1, d,  F6, F1), kapcsolódik(F6, F7, dk, F6, F7).

Itt a lapok számozása szintén a fenti módon történik, a 7-es számú a középső lap. Az első hét sor csak felveszi a lapokat, és biztosítja, hogy mindegyik különböző legyen. Utána jönnek a szabályok - itt egy dologra kell figyelni, hogy (a procedurális olvasat értelmében) a kapcsolódik szabályok kielégítése sorrendben történik, ezért amint egy lapot “letettünk”, annak meghatározódik a forgatása, tehát onnantól kezdve a forgatás nélküli L helyett az elforgatott F-et kell használni. Ezzel megköveteljük, hogy a kapcsolódik-ban a “sima” és “elforgatott” változat megegyezzen, tehát ne tudja tovább forgatni a lapot.

Keressük meg akkor a megoldást!

?- megoldás(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7).
F1 = l(kék, zöld, piros, fekete, lila, sárga),
F2 = l(kék, sárga, lila, fekete, zöld, piros),
F3 = l(fekete, piros, kék, sárga, zöld, lila),
F4 = l(sárga, zöld, kék, piros, lila, fekete),
F5 = l(sárga, kék, fekete, zöld, piros, lila),
F6 = l(fekete, lila, piros, sárga, zöld, kék),
F7 = l(fekete, zöld, lila, sárga, kék, piros)

Ebben a programban rengeteg az ismétlés, ami nem túl szép, de a jelenlegi eszközeinkből ennyire futja. Nemsokára megismerkedünk a listákkal, meg a számolással, és akkor a forgat és a kapcsolódik szabályokat 1-1 sorban meg tudjuk majd oldani, és a megoldás-ban a lapok különbözőségét is könnyebben tudjuk majd biztosítani.