Prolog programozás 2

Típusok

Most, hogy már van egy első képünk a Prologról, ideje pontosabban megvizsgálni az alkotóelemeit.

Atomok

Láttuk, hogy vannak “konkrét dolgok”, amiket kisbetűvel írunk - ezeket atomoknak szokás nevezni. Az atomok neve háromféleképpen képezhető:

 1. Betűk, számok és az alsóvonás (_) karakter kombinációja, de az első mindig egy kisbetű. Pl.: nil, foo1, bar_42, baz__, ez_1_hosszú_név.
 2. Különleges karakterek (nem betű/szám/alsóvonás) sorozata, pl. .:., ==>, +.
 3. Aposztófok közti karaktersorozat, pl. 'Peti', 'Abú Tálib'.

Az első fajtára már sok példát láttunk; a másodikról majd később lesz szó; a harmadikat pedig jellemzően akkor használjuk, ha nagybetűvel kezdődő vagy szóközt tartalmazó nevet szeretnénk adni (ritka).

Számok

A Prolog egész és valós számokat tud kezelni, a megszokott jelölésekkel. A valós számoknál lehet használni az “exponenciális formát” is, ahol egy e betű után a 10 kitevője szerepel, tehát pl. 1.23e5 = 123000.0 és 4.56e-3 = 0.00456.

Egy egész és egy valós szám nem ugyanaz még akkor sem, ha ugyanaz az értékük, tehát

?- 1.23e5 = 123000.

értéke false. Van viszont egy matematikai egyenlőségvizsgálat (=:=), és arra már teljesül, hogy

?- 1.23e5 =:= 123000.

(A számok közti műveletekről majd később lesz még szó.)

Változók

Ahogy láttuk, a “határozatlan dolgok” (változók) nagybetűvel vagy alsóvonással kezdődnek, pl. X, _, _Y, _z.

Ezek közül a _ változónév különleges: minden alkalommal egy független változót jelöl. Tegyük fel például, hogy egy sakkprogramban az állás

tábla(világos, futó, c, 3).

alakú tényekkel van leírva. Ekkor világos összes bábuját lekérdezhetjük úgy, hogy

?- tábla(világos, X, _, _).

De ugyanez nem működne, ha más azonos változónevet adnánk meg, pl.

?- tábla(világos, X, _hely, _hely).

A többi változó egy-egy szabályon belül mindig ugyanazt jelöli, de a szabályok közt már azok is függetlenek, pl.

ős(X, Z) :- szülő(X, Z).      % a bal- és jobboldali X,Z ugyanaz
ős(X, Z) :- szülő(X, Y), ős(Y, Z). % de itt már egy másik X és Z van

Összetett struktúrák

A struktúra vagy funktor értelmileg összetartozó dolgokat kapcsol össze. A tények és a szabályok feje is egy-egy funktor, tehát az alakja már ismerős: valamilyen név (egy atom), és utána zárójelek közt, vesszőkkel elválasztva a hozzátartozó dolgok (ezek az argumentumok, a számuk pedig a funktor aritása).

Egy kétdimenziós pontot leírhatunk egy pont(X, Y) struktúrával. Ha ezután egy háromszöget akarunk létrehozni, akkor azt 6 koordináta helyett leírhatjuk 3 ponttal: háromszög(P1, P2, P3) - ez egy újabb struktúra. Például

?- P1 = pont(1, 0), P2 = pont(0, 2), P3 = pont(-1, 0), T = háromszög(P1, P2, P3).

esetén a T értéke háromszög(pont(1, 0), pont(0, 2), pont(-1, 0)) lesz.

A különböző aritású funktorok különbözőnek számítanak, pl. lehet készíteni egy 3D pont(X, Y, Z) funktort is, illetve azonos nevű, de eltérő aritású tények/szabályok is megférnek egymás mellett.

Feladatok

 1. Milyen típusúak az alábbi kifejezések? (atom, szám, változó, struktúra)
 2. Milyen struktúrával lehetne jól leírni egy téglalapot? Egy négyzetet? Egy kört?

Egyesítés

Két kifejezés egyesíthető, ha azonosak, vagy ha a bennük levő változókat be lehet úgy állítani, hogy azonossá váljanak. Például a dátum(Év, Hónap, 22) és a dátum(X, március, Y) kifejezések egyesíthetőek, ezt az = segítségével tudjuk ellenőrizni:

?- dátum(Év, Hónap, 22) = dátum(X, március, Y).
Hónap = március,
X = Év,
Y = 22

(Mostantól az egyszerűség kedvéért a kérdésekre kapott eredményeket egyszerűen a kérdés alá fogom írni.)

Ugyanakkor pl. a dátum(Év, Hónap, 21) és dátum(X, Y, 22) kifejezések nem egyesíthetőek, mivel a harmadik argumentum különböző; a dátum(X, Y, Z) és pont(X, Y, Z) kifejezések pedig azért nem, mert más a legkülső (“elsődleges”) funktoruk.

Valójában a fenti egyenlőség végtelen sok más módon is kielégíthető, pl.

Év = 1982,
Hónap = március,
X = 1982,
Y = 22

… de ezek kevésbé általánosak. Az egyesítés mindig a legáltalánosabbat adja.

A pontos szabályok a következők:

 1. Ha S és T konstansok (tehát atomok vagy számok), akkor csak akkor egyesíthetőek, ha azonosak.
 2. Ha S változó, akkor a két kifejezés egyesíthető, és innentől kezdve S “értéke” T lesz. (Fordítva hasonlóan.)
 3. Ha S és T is struktúrák, akkor pontosan akkor egyesíthetőek, ha

Például a

háromszög(pont(1, 1), A, pont(2, 3)) = háromszög(X, pont(4, Y), pont(2, Z))

egyesítés az alábbi lépésekből áll:

 1. háromszög = háromszög
 2. pont(1, 1) = X (itt az X megkapja a pont(1, 1) értéket)
 3. A = pont(4, Y) (itt az A megkapja a pont(4, Y) értéket)
 4. pont(2, 3) = pont(2, Z)
  1. pont = pont
  2. 2 = 2
  3. 3 = Z (itt a Z megkapja a 3 értéket)

Egyesítés funktoron belül

Az egyesítést ki lehet használni egy funktoron belül is. Egy szakasz függőlegességét pl. megadhatjuk így:

függőleges(szakasz(pont(X, _), pont(X, _))).

Most feltehetünk mindenféle érdekes kérdést:

?- függőleges(szakasz(pont(1, 1), pont(1, 2))).
true
?- függőleges(szakasz(pont(1, 1), pont(2, Y))).
false
?- függőleges(szakasz(pont(1, 1), pont(X, 2))).
X = 1
?- függőleges(szakasz(pont(X, 3), P)).
P = pont(X, _)

(Az utolsónál a rendszer az érdektelen y-koordinátára egy automatikusan generált nevet fog adni a _ helyett, pl. _123.)

Feladatok

 1. Definiáljátok szakaszokra a vízszintességet is, majd döntsétek el a segítségével, hogy van-e olyan szakasz, ami egyszerre vízszintes és függőleges!
 2. Egyesíthetőek-e az alábbi kifejezéspárok? Ha igen, milyen értéke lesz a változóknak?
 3. Az előző feladat végén a háromszögek milyen családját írtuk le?
 4. Készítsetek egy szabályt, ami eldönti, hogy egy téglalap oldalai a tengelyekkel párhuzamosak-e!

Kétféle olvasat

Egy P :- Q, R. alakú szabályt kétféleképpen lehet értelmezni:

 1. Leíró (deklaratív) olvasatok:
 2. Működés szerinti (procedurális) olvasatok:

A legfontosabb különbség az, hogy a procedurális olvasatokban számít a kifejezések sorrendje.

Logikai vagy

A deklaratív olvasat pusztán logika. A kifejezéseket eddig mindig vesszővel (,) kapcsoltuk össze, ami logikai ést jelent. A logikai (megengedő) vagyot a pontosvessző (;) jelöli. A vesszőnek van elsőbbsége, tehát a P :- Q, R; S, T. kifejezést úgy értelmezzük, mintha P :- (Q, R); (S, T). lenne. A pontosvessző helyett mindig írhatunk külön szabályokat, és fordítva, pl. az

ős(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős(X, Z) :- szülő(X, Y), ős(Y, Z).

szabályt írhattuk volna egy sorban is:

ős(X, Z) :- szülő(X, Z); szülő(X, Y), ős(Y, Z).

De általában a külön szabályokba írt változat jobban olvasható.

Nyomkövetés

Ahhoz, hogy jobban megértsük a procedurális olvasatot, kövessük végig, hogy mit csinál a rendszer egy egyszerű feladat megoldásakor! Legyen a program a következő:

nagy(medve).      % 1
nagy(elefánt).     % 2
kicsi(macska).     % 3
barna(medve).      % 4
fekete(macska).     % 5
szürke(elefánt).    % 6
sötét(Z) :- fekete(Z). % 7
sötét(Z) :- barna(Z).  % 8

A kérdés pedig: ?- sötét(X), nagy(X). Tehát “Mi az ami sötét színű és nagy?”

A megoldáshoz vezető lépések:

 1. A teljesítendő célok listája sötét(X), nagy(X).
 2. Végigmegyünk a programon az elejétől kezdve, hogy találunk-e a sötét(X)-el egyesíthető szabály-fejet (vagy tényt, hiszen a tények tulajdonképpen szabályok, amelyeknek a törzse true). A 7-es sor az első ilyen. Az egyesítés miatt Z = X, a sötét(X)-et helyettesítjük a szabály törzsével, az új cél-lista fekete(X), nagy(X).
 3. Végigmegyünk a programon az elejétől kezdve, hogy találunk-e a fekete(X)-el egyesíthető szabály-fejet. Az 5-ös sor az első ilyen. Az egyesítés miatt X = macska, és mivel az 5-ös sornak nincsen törzse, az új cél-lista nagy(macska).
 4. Most a nagy(macska)-val egyesíthető szabályt keresünk, de ilyen nincs.
 5. A program elejétől keresünk a barna(X)-el egyesíthető szabályt. A 4-es sor az első ilyen. Az egyesítés miatt X = medve, és nincs törzs, tehát az új cél-lista nagy(medve).
 6. A program elejétől keresünk a nagy(medve)-vel egyesíthető szabályt. Rögtön az első sorban meg is találjuk; nincs törzse, és így a cél-listánk elfogyott, készen vagyunk! Az X értéke tehát medve.

A program végigkövetését a Prolog rendszer is lehetővé teszi a trace segítségével:

?- trace, sötét(X), nagy(X).

Ez most minden egyes lépést kiír, és megkérdezi, mit csináljon. A második step into (belelépés) gombot nyomogatva végignézhetjük, mi történik, és közben a programon is mutatja, hogy épp hol tart. Ha be akarjuk fejezni, az első continue (folytatás) gomb megnyomásával a program további nyomkövetés nélkül lefut, illetve az utolsó abort (megszakítás) gomb hatására azonnal leáll. Az egyes lépések a következő típusúak lehetnek:

Itt érdemes még megjegyezni, hogy a beépített funkciókról a help segítségével lehet információt kapni (angolul persze), pl. ?- help(trace). Ha nem tudjuk a nevét annak, amit keresünk, az apropos segíthet, ez magában a leírásban keres, pl. az ?- apropos(minimum). kérdésre megkapjuk azokat a beépített szabályokat, amelyek leírásában szerepel a “minimum” - többek közt a min/2-t, tehát a 2 aritású min szabályt, amiről további információkat a ?- help(min). vagy ?- help(min/2). kérdésekkel kaphatunk.

Feladatok

 1. Írjátok újra az alábbi programot pontosvessző nélkül!

  kiolvas(Szám, Szó) :-
    Szám = 1, Szó = egy;
    Szám = 2, Szó = kettő;
    Szám = 3, Szó = három.
 2. Mit ad az

  f(1, egy).
  f(s(1), kettő).
  f(s(s(1)), három).
  f(s(s(s(X))), N) :- f(X, N).

  program az alábbi kérdésekre? Ellenőrizzétek a számítógépen!

 3. Vezessétek végig a ?- nagy(X), sötét(X) kérdés megoldását!

 4. A trace-t be lehet tenni egy szabály törzsébe is, és akkor onnantól kapcsolódik be a nyomkövetés. Írjátok át a 7. sort erre: sötét(Z) :- trace, fekete(Z). és így nézzétek meg a ?- sötét(X), nagy(X). kérdést! Amikor belép a nyomkövetésbe, nyomjátok meg a continue gombot - mi történik? Mi a helyzet akkor, ha a 8. sorhoz is hozzáadjátok a trace-t, és újra kipróbáljátok?

A sorrend fontossága

Ha nem vigyázunk, könnyen írhatunk végtelen rekurziót. Ez a legtisztább formájában úgy néz ki, hogy

p :- p.

Ha most kiértékeljük a ?- p. kérdést, akkor a gép csak dolgozik és dolgozik, és nem áll le, csak az Abort gomb megnyomásával lehet lelőni. (Bonyolultabb esetekben van, hogy egy idő után egy hibaüzenetet kapunk, hogy “stack limit exceeded”, ami lényegében azt jelenti, hogy a rekurzió túl mély lett.)

Az érdekes az, hogy egy program, ami deklaratív olvasatban helyes, vezethet végtelen rekurzióra (tehát a procedurális olvasat szerint hibás). Nézzük meg megint az ős szabályt!

ős(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős(X, Z) :- szülő(X, Y), ős(Y, Z).

Itt két sorrendről beszélhetünk: a szabályok sorrendjéről, és a szabályon belüli kifejezések sorrendjéről. Vizsgáljuk meg az összes verziót!

% A múltkori családfa egy része
szülő(ámna, mohamed).
szülő(abdulla, mohamed).
szülő(mohamed, zajnab).
szülő(mohamed, fátima).
szülő(fátima, huszajn).

% Eredeti
ős1(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős1(X, Z) :- szülő(X, Y), ős1(Y, Z).

% Szabályok felcserélve
ős2(X, Z) :- szülő(X, Y), ős2(Y, Z).
ős2(X, Z) :- szülő(X, Z).

% Kifejezések felcserélve
ős3(X, Z) :- szülő(X, Z).
ős3(X, Z) :- ős3(Y, Z), szülő(X, Y).

% Mindkettő felcserélve
ős4(X, Z) :- ős4(Y, Z), szülő(X, Y).
ős4(X, Z) :- szülő(X, Z).

A deklaratív olvasat a cserék során lényegesen nem változik, az mindig jó lesz. Mi a helyzet a procedurális olvasattal?

Az ős1 a már ismert verzió:

?- trace, ős1(abdulla, fátima).
Call:ős1(abdulla, fátima)
 Call:szülő(abdulla, fátima)
 Fail:szülő(abdulla, fátima)
Redo:ős1(abdulla, fátima)
 Call:szülő(abdulla, Y)
 Exit:szülő(abdulla, mohamed)
 Call:ős1(mohamed, fátima)
 Call:szülő(mohamed, fátima)
 Exit:szülő(mohamed, fátima)
 Exit:ős1(mohamed, fátima)
Exit:ős1(abdulla, fátima)
true

Az ős2 esetében először mindig nem-szülő őst próbál keresni:

?- trace, ős2(abdulla, fátima).
Call:ős2(abdulla, fátima)
 Call:szülő(abdulla, Y1)
 Exit:szülő(abdulla, mohamed)
 Call:ős2(mohamed, fátima)
 Call:szülő(mohamed, Y2)
 Exit:szülő(mohamed, zajnab)
 Call:ős2(zajnab, fátima)
  Call:szülő(zajnab, Y3)
  Fail:szülő(zajnab, Y3)
 Redo:ős2(zajnab, fátima)
  Call:szülő(zajnab, fátima)
  Fail:szülő(zajnab, fátima)
 Fail:ős2(zajnab, fátima)
 Redo:szülő(mohamed, Y2)
 Exit:szülő(mohamed, fátima)
 Call:ős2(fátima, fátima)
  Call:szülő(fátima, Y3)
  Exit:szülő(fátima, huszajn)
  Call:ős2(huszajn, fátima)
  Call:szülő(huszajn, Y4)
  Fail:szülő(huszajn, Y4)
  Redo:ős2(huszajn, fátima)
  Call:szülő(huszajn, fátima)
  Fail:szülő(huszajn, fátima)
  Fail:ős2(huszajn, fátima)
 Redo:ős2(fátima, fátima)
  Call:szülő(fátima, fátima)
  Fail:szülő(fátima, fátima)
 Fail:ős2(fátima, fátima)
 Redo:ős2(mohamed, fátima)
 Call:szülő(mohamed, fátima)
 Exit:szülő(mohamed, fátima)
 Exit:ős2(mohamed, fátima)
Exit:ős2(abdulla, fátima)
true

Az ős3 a rekurzív szabálynál először az ősséget ellenőrzi, csak aztán a szülőséget:

?- trace, ős3(abdulla, fátima).
Call:ős3(abdulla, fátima)
 Call:szülő(abdulla, fátima)
 Fail:szülő(abdulla, fátima)
Redo:ős3(abdulla, fátima)
 Call:ős3(X, fátima)
 Call:szülő(X, fátima)
 Exit:szülő(mohamed, fátima)
 Exit:ős3(mohamed, fátima)
 Call:szülő(abdulla, mohamed)
 Exit:szülő(abdulla, mohamed)
Exit:ős3(abdulla, fátima)
true

Az ős4-nél végtelen rekurzió jön létre:

?- trace, ős4(abdulla, fátima).
Call:ős4(abdulla, fátima)
 Call:ős4(X1, fátima)
 Call:ős4(X2, fátima)
  Call:ős4(X3, fátima)
  Call:ős4(X4, fátima)
   ...

Egy jó ökölszabály, hogy érdemes az egyszerűbb szabályokat előre tenni (ős1 és ős3), és a szabályokon belül is az egyszerűbb kifejezések jöjjenek előbb (ős1).

Feladatok

 1. Menjetek végig a fenti nyomkövetéseken soronként (ha esetleg megspóroltátok volna), és legyetek biztosak benne, hogy minden világos!
 2. Az ős3 esetében, ha további megoldást keresünk a Next gombbal (ami itt az “Abdulla őse Fátimának” állítás egy másik bizonyítását jelentené), akkor megint végtelen rekurzióba kerül a program. Miért? Nézzétek meg nyomkövetéssel!

Megjegyzések

Ez a dokumentum az alábbi könyv 2. fejezete alapján készült:

I. Bratko: Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th Ed., Pearson, 2011.

A programozók előszeretettel használják a foo, bar és baz neveket, amikor valamilyen példát mutatnak, ahol maga a név nem fontos. Hasonlóan, ha egy példában egy egész számot kell választani, ez leggyakrabban a 42 (a Galaxis útikalauz stopposoknak nyomán). Ilyen és hasonló programozó-szubkultúrával kapcsolatos érdekességekről rengeteget lehet olvasni a Zsargon fájlban, nagyon szórakoztató olvasmány. (Sajnos csak angolul, de sokszor nem is igazán lehetne lefordítani.) A fő része a Glossary (szószedet), ajánlom pl. a programhibákkal kapcsolatos szócikkeket (bug, heisenbug, mandelbug, schroedinbug stb.).

Ha az előző bekezdés végén levő pont-zárójel-pont kombináció szemet szúrt, akkor ajánlom a programozók írásstílusáról szóló részt (Hacker Writing Style) is. :)