Prolog programozás 5 - Projekt

Katamino

Készítsünk megoldót a Katamino-feladványokhoz!

image

A feladat mindig az, hogy a 12 pentominó egy adott részhalmazából rakjunk ki egy 5xn-es téglalapot.

Reprezentáció

Az első lépés továbbra is az, hogy valahogyan le kell írni a gép számára az adatokat, vagyis a használható alakzatokat. Sokféle leírás elképzelhető; itt most csináljuk a következőt: minden egyes alakzatot a körülírható téglalap bal alsó sarkához képest számolt koordinátáival írjuk le.

Például a T-alakzatnál:

. . O
O O O
. . O

Ha a bal alsó sarok a (0,0) pont, akkor az alakzathoz tartozó pontok a következők: (0,1), (1,1), (2,0), (2,1) és (2,2). A pontokat x-koordináta szerint, és azon belül y-koordináta szerint rendezve írjuk fel.

Az x és y-koordináták összefogására bármilyen struktúrát használhatunk, pl. p(0,1), de a tömörség kedvéért szokás a - operátort alkalmazni: 0-1. Bár az egyes forgatások/tükrözések programból is legenerálhatóak, egyszerűbb mindegyiket külön adatként megadni.

A T esetében pl.:

alakzat(t, [0-0,0-1,0-2,1-1,2-1]).
alakzat(t, [0-0,1-0,1-1,1-2,2-0]).
alakzat(t, [0-1,1-1,2-0,2-1,2-2]).
alakzat(t, [0-2,1-0,1-1,1-2,2-2]).

Hasonlóan lehet definiálni a többi alakzatot, amelyek mind valamilyen 1 betűből álló kódot kaptak: k, p, c stb. (Az összes alakzat, a teljes program forráskódjával együtt, a fájl végén található.)

Megoldó

A programunk fő szabálya a kirak lesz, ami egy alakzat-listához megadja, hogy hogyan fog kinézni a tábla. A megoldás módszere nagyon egyszerű: mindig a (balról/alulról) első lyukat próbáljuk betömni.

kirak(Ak, X) :- hossz(Ak, N), kirak(Ak, N, [], X).

kirak([], _, T, T).
kirak(Ak, N, T, X) :-
  első_lyuk(N, T, P),
  töröl(A, Ak, Ak1),
  letesz(A, P, N, T, T1),
  kirak(Ak1, N, T1, X).

A 2-argumentumú változat megnézi, hogy hány alakzatot kapott (tehát milyen hosszú a tábla), és meghívja a 4-argumentumú testvérét. Ez a felhasználható alakzatokon (Ak) kívül még megkapja a tábla hosszát (N), a tábla jelenlegi állapotát (T), és ezáltal kiszámolja a kitöltött táblát (X).

Ehhez megkeresi az első lyukat, majd kiválaszt (töröl) egy alakzatot, azt leteszi úgy, hogy lefedje a lyukat, és rekurzívan folytatja a műveletet, amíg mindent le nem rak.

A tábla állapotát egy listában tároljuk, aminek az elemei h(X-Y,A) alakban adják meg, hogy az X-Y pozíción az A alakzat egy darabja található. Az első lyuk megkeresése így nagyon egyszerű:

első_lyuk(N, T, X-Y) :-
  között(1, N, X), között(1, 5, Y),
  \+ tartalmaz(h(X-Y,_), T), !.

Ebből a között feladatként fel volt adva korábban:

között(N, M, N) :- N =< M.
között(N, M, X) :- N < M, N1 is N + 1, között(N1, M, X).

Visszatérve az első_lyuk-ra, ez deklaratív olvasatban azt mondja, hogy az X-Y koordináták a megfelelő keretek között vannak, és a tábla ezen a pozíción nem tartalmaz elemet. Mitől fogja ez az elsőt adni? Azért, mert a procedurális olvasatból tudjuk, hogy sorban fog próbálkozni, tehát először az X = 1 eseteket próbálja végig különböző Y értékekre, aztán az X = 2-t stb., és a végén levő vágásnak köszönhetően nem fog további lyukakat megadni akkor sem, ha a keresés visszalépne ide.

Már csak a letesz(A, X-Y, N, T, T1) szabály van hátra. Ez megpróbálja az A alakzatot lerakni úgy, hogy lefedje az X-Y pontot, ne menjen ki az 5xN-es táblából, és ne takarjon olyan pozíciókat, amelyek szerepelnek T-ben. Ha sikerül, akkor az alakzat lehelyezésével kapott új tábla a T1.

letesz(A, X-Y, N, T, T1) :-
  alakzat(A, [_-Dy|Dk]),
  Y1 is Y - Dy, Y1 > 0,
  letesz(A, X-Y1, Dk, N, [h(X-Y,A)|T], T1).

Ez tehát az A alakzatnak kiválasztja egy forgatását, és megnézi az első pontjának az y-koordinátáját (Dy). Az Y koordinátánál ennyivel lejjebb kell rakni az alakzatot, hogy az első pont fedje a lyukat (hiszen az első pont az alakzat legbaloldalibb, és azon belül legalsó pontja). Ha ez a módosult Y1 koordináta nem pozitív, akkor az alakzat kilóg.

A tényleges lerakási kísérletet a letesz 6-argumentumú változata végzi:

letesz(_, _, [], _, T, T).
letesz(A, X-Y, [Dx-Dy|Dk], N, T, T1) :-
  X1 is X + Dx, között(1, N, X1),
  Y1 is Y + Dy, között(1, 5, Y1),
  \+ tartalmaz(h(X1-Y1,_), T),
  letesz(A, X-Y, Dk, N, [h(X1-Y1,A)|T], T1).

Ez plusz argumentumként megkapja a kiválasztott forgatáshoz tartozó pontokat is (az első kivételéve, amivel a lyukat fedtük), és ezeken megy végig rekurzívan. Minden lépésben a (módosított) X-Y koordináta alapján kiszámolja, hogy hova kerül a pont, és ellenőrzi, hogy értelmes-e a koordináta és nincs-e már lefedve T-ben.

Kiíratás

A lényeggel ugyan már készen vagyunk, de az eredmény nehezen olvasható:

?- kirak([l,t,w,k,y,r,z,c,p], X).
X = [h(9-5, c), h(9-4, c), h(9-3, c), h(8-5, c), h(8-3, c),
   h(9-2, p), h(9-1, p), h(8-2, p), h(8-1, p), h(7-1, p),
   h(8-4, z), h(7-4, z), h(7-3, z), h(7-2, z), h(6-2, z),
   h(7-5, r), h(6-5, r), h(6-4, r), h(6-3, r), h(5-4, r),
   h(5-5, w), h(4-5, w), h(4-4, w), h(3-4, w), h(3-3, w),
   h(6-1, y), h(5-2, y), h(5-1, y), h(4-1, y), h(3-1, y),
   h(5-3, k), h(4-3, k), h(4-2, k), h(3-2, k), h(2-2, k), 
   h(3-5, t), h(2-5, t), h(2-4, t), h(2-3, t), h(1-5, t), 
   h(2-1, l), h(1-4, l), h(1-3, l), h(1-2, l), h(1-1, l)]

Próbáljuk meg kiíratni egy kicsit “grafikusabb” formában! Az elsődleges szabályunk akkor ez lesz:

katamino(Ak) :- hossz(Ak, N), kirak(Ak, X), kiír(N, X).

A kiír(N, T) pedig 5 sorba rendezve szépen kiírja az N hosszú T táblát. A kiíráshoz a write(X) kifejezést fogjuk használni, ami kiírja az X értékét, új sor nyitásához pedig a nl-t (newline, újsor).

kiír(N, T) :- kiír(N, 1-5, T).

kiír(_, _-0, _).
kiír(N, X-Y, T) :- Y =< 5, X > N, Y1 is Y - 1, nl, kiír(N, 1-Y1, T).
kiír(N, X-Y, T) :-
  Y =< 5, X =< N,
  tartalmaz(h(X-Y,A), T),
  write(A), write(' '),
  X1 is X + 1,
  kiír(N, X1-Y, T).

A 2-argumentumú változat csak átadja a feladatot a 3-argumentumúnak, ami megkapja az éppen kiírandó elem X-Y koordinátáját is. Ennek három szabálya van:

 1. Ha már a 0. sort kéne kiírni, készen vagyunk.
 2. Ha X > N, akkor vége az aktuális sornak, új sort kezdünk. Az Y koordináta felülről megy lefelé, mert a kiírás is felülről lefelé történik.
 3. Egyébként megkeresi, hogy az X-Y pozíción melyik alakzat található, és kiírja, utána kiír még egy szóközt, és továbbmegy a következő X pozícióra.

Nézzük meg!

?- katamino([l,t,w,k,y,r,z,c,p]).
t t t w w r r c c 
l t w w r r z z c 
l t w k k r z c c 
l k k k y z z p p 
l l y y y y p p p 
true

És ez éppen az a megoldás, ami a képen van! Erre persze elég jó esély volt, ugyanis a felhasználandó alakzatok listáját hozzávetőlegesen a képen látható megoldás sorrendjében adtuk meg. Egy másik permutáció más megoldást talál meg először:

?- katamino([t,w,l,k,r,z,y,p,c]).
w y y y y l l l l 
w w y p p p r r l 
t w w p p z z r r 
t t t k k z c r c 
t k k k z z c c c 
true 

Feladat

A Katamino szabályai szerint a kirakandó téglalap magassága mindig 5. Oldjuk fel ezt a korlátot! Írjátok át a programot úgy, hogy a katamino szabály paraméterben kapja meg a magasságot is, és ennek megfelelő megoldást keressen! A program vegye észre rögtön, ha a magasság nem illik a megkapott alakzatok számához (pl. 10 alakzat és 7-es magasság). Keressetek megoldást a 3x20, 4x15, 5x12, 6x10 téglalapok kitöltésére! (Tipp: a szabályokban az eddigi N paramétert cseréljétek N-M párra.)

A teljes program

katamino(Ak) :- hossz(Ak, N), kirak(Ak, X), kiír(N, X).

% Megoldó

kirak(Ak, X) :- hossz(Ak, N), kirak(Ak, N, [], X).

kirak([], _, T, T).
kirak(Ak, N, T, X) :-
  első_lyuk(N, T, P),
  töröl(A, Ak, Ak1),
  letesz(A, P, N, T, T1),
  kirak(Ak1, N, T1, X).

első_lyuk(N, T, X-Y) :-
  között(1, N, X), között(1, 5, Y),
  \+ tartalmaz(h(X-Y,_), T), !.

letesz(A, X-Y, N, T, T1) :-
  alakzat(A, [_-Dy|Dk]),
  Y1 is Y - Dy, Y1 > 0,
  letesz(A, X-Y1, Dk, N, [h(X-Y,A)|T], T1).

letesz(_, _, [], _, T, T).
letesz(A, X-Y, [Dx-Dy|Dk], N, T, T1) :-
  X1 is X + Dx, között(1, N, X1),
  Y1 is Y + Dy, között(1, 5, Y1),
  \+ tartalmaz(h(X1-Y1,_), T),
  letesz(A, X-Y, Dk, N, [h(X1-Y1,A)|T], T1).

% Kiírás

kiír(N, T) :- kiír(N, 1-5, T).

kiír(_, _-0, _).
kiír(N, X-Y, T) :- Y =< 5, X > N, Y1 is Y - 1, nl, kiír(N, 1-Y1, T).
kiír(N, X-Y, T) :-
  Y =< 5, X =< N,
  tartalmaz(h(X-Y,A), T),
  write(A), write(' '),
  X1 is X + 1,
  kiír(N, X1-Y, T).

% Segéd-szabályok

tartalmaz(X, [X|_]).
tartalmaz(X, [_|Maradék]) :- tartalmaz(X, Maradék).

töröl(X, [X|M], M).
töröl(X, [Y|M], [Y|M1]) :- töröl(X, M, M1).

hossz([], 0).
hossz([_|M], N) :- hossz(M, N1), N is 1 + N1.

között(N, M, N) :- N =< M.
között(N, M, X) :- N < M, N1 is N + 1, között(N1, M, X).

% Alakzatok

% kígyó (lila)
alakzat(k, [0-0,0-1,0-2,1-2,1-3]).
alakzat(k, [0-0,0-1,1-1,1-2,1-3]).
alakzat(k, [0-0,1-0,1-1,2-1,3-1]).
alakzat(k, [0-0,1-0,2-0,2-1,3-1]).
alakzat(k, [0-1,0-2,0-3,1-0,1-1]).
alakzat(k, [0-1,1-0,1-1,2-0,3-0]).
alakzat(k, [0-1,1-1,2-0,2-1,3-0]).
alakzat(k, [0-2,0-3,1-0,1-1,1-2]).
% P-betű (rózsaszín)
alakzat(p, [0-0,0-1,0-2,1-0,1-1]).
alakzat(p, [0-0,0-1,0-2,1-1,1-2]).
alakzat(p, [0-0,0-1,1-0,1-1,1-2]).
alakzat(p, [0-0,0-1,1-0,1-1,2-0]).
alakzat(p, [0-0,0-1,1-0,1-1,2-1]).
alakzat(p, [0-0,1-0,1-1,2-0,2-1]).
alakzat(p, [0-1,0-2,1-0,1-1,1-2]).
alakzat(p, [0-1,1-0,1-1,2-0,2-1]).
% C-betű (sárga)
alakzat(c, [0-0,0-1,0-2,1-0,1-2]).
alakzat(c, [0-0,0-1,1-0,2-0,2-1]).
alakzat(c, [0-0,0-1,1-1,2-0,2-1]).
alakzat(c, [0-0,0-2,1-0,1-1,1-2]).
% W-betű (világoszöld)
alakzat(w, [0-0,0-1,1-1,1-2,2-2]).
alakzat(w, [0-0,1-0,1-1,2-1,2-2]).
alakzat(w, [0-1,0-2,1-0,1-1,2-0]).
alakzat(w, [0-2,1-1,1-2,2-0,2-1]).
% L-betű (narancssárga)
alakzat(l, [0-0,0-1,0-2,0-3,1-0]).
alakzat(l, [0-0,0-1,0-2,0-3,1-3]).
alakzat(l, [0-0,0-1,1-0,2-0,3-0]).
alakzat(l, [0-0,0-1,1-1,2-1,3-1]).
alakzat(l, [0-0,1-0,1-1,1-2,1-3]).
alakzat(l, [0-0,1-0,2-0,3-0,3-1]).
alakzat(l, [0-1,1-1,2-1,3-0,3-1]).
alakzat(l, [0-3,1-0,1-1,1-2,1-3]).
% Y-betű vagy tengeralattjáró (barna)
alakzat(y, [0-0,0-1,0-2,0-3,1-1]).
alakzat(y, [0-0,0-1,0-2,0-3,1-2]).
alakzat(y, [0-0,1-0,1-1,2-0,3-0]).
alakzat(y, [0-0,1-0,2-0,2-1,3-0]).
alakzat(y, [0-1,1-0,1-1,1-2,1-3]).
alakzat(y, [0-1,1-0,1-1,2-1,3-1]).
alakzat(y, [0-1,1-1,2-0,2-1,3-1]).
alakzat(y, [0-2,1-0,1-1,1-2,1-3]).
% I-betű vagy egyenes (kék)
alakzat(i, [0-0,0-1,0-2,0-3,0-4]).
alakzat(i, [0-0,1-0,2-0,3-0,4-0]).
% r-betű (szürke)
alakzat(r, [0-0,0-1,1-1,1-2,2-1]).
alakzat(r, [0-0,1-0,1-1,1-2,2-1]).
alakzat(r, [0-1,0-2,1-0,1-1,2-1]).
alakzat(r, [0-1,1-0,1-1,1-2,2-0]).
alakzat(r, [0-1,1-0,1-1,1-2,2-2]).
alakzat(r, [0-1,1-0,1-1,2-1,2-2]).
alakzat(r, [0-1,1-1,1-2,2-0,2-1]).
alakzat(r, [0-2,1-0,1-1,1-2,2-1]).
% V-betű vagy sarok (kék)
alakzat(v, [0-0,0-1,0-2,1-0,2-0]).
alakzat(v, [0-0,0-1,0-2,1-2,2-2]).
alakzat(v, [0-0,1-0,2-0,2-1,2-2]).
alakzat(v, [0-2,1-2,2-0,2-1,2-2]).
% Z-betű vagy S-betű (kék)
alakzat(z, [0-0,0-1,1-1,2-1,2-2]).
alakzat(z, [0-0,1-0,1-1,1-2,2-2]).
alakzat(z, [0-1,0-2,1-1,2-0,2-1]).
alakzat(z, [0-2,1-0,1-1,1-2,2-0]).
% pluszjel (piros)
alakzat(+, [0-1,1-0,1-1,1-2,2-1]).
% T-betű (zöld)
alakzat(t, [0-0,0-1,0-2,1-1,2-1]).
alakzat(t, [0-0,1-0,1-1,1-2,2-0]).
alakzat(t, [0-1,1-1,2-0,2-1,2-2]).
alakzat(t, [0-2,1-0,1-1,1-2,2-2]).