Prolog programozás 5

Rendezések

Egy klasszikus - és nagyon hasznos - programozási feladat számok listájának növekvő sorrendbe rendezése. Erre rengeteg módszer van, itt csak a legfontosabbak közül nézünk meg néhányat.

Beszúrásos rendezés (insertion sort)

Az első algoritmus a beszúrásos rendezés. Az ötlet a következő: ha van egy listám, akkor azt szétszedem az első elemre és a maradékára, az utóbbit (rekurzívan) rendezem, és végül az első elemet beszúrom a “megfelelő” helyre.

rendez1([], []).
rendez1([X|M], Y) :- rendez1(M, M1), beszúr(X, M1, Y).

A megfelelő helyre való beszúrásnál pedig egyszerűen addig megyünk, amíg egy legalább akkora elemet nem találunk:

beszúr(X, [], [X]).
beszúr(X, [Y|M], [X,Y|M]) :- X =< Y.
beszúr(X, [Y|M], [Y|M1]) :- X > Y, beszúr(X, M, M1).

Próbáljuk ki!

?- rendez1([4,1,9,2,6,0,3,2,5,1], X).
X = [0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 9]

Ennek az algoritmusnak egy nagy előnye, hogy akkor is jól használható, ha az adatokat folyamatosan kapjuk, hiszen ha már van egy rendezett listánk, akkor utána mindig elég a beszúr műveletet használni. Egy másik jó tulajdonsága, hogy egy már rendezett sorozatnál nem végez plusz munkát, épp csak ellenőrzi, hogy a lista tényleg jó sorrendben van:

?- trace, rendez1([1,2,3], X).
Call:rendez1([1, 2, 3], X)
 Call:rendez1([2, 3], X1)
 Call:rendez1([3], X2)
  Call:rendez1([], X3)
  Exit:rendez1([], [])
  Call:beszúr(3, [], X2)
  Exit:beszúr(3, [], [3])
 Exit:rendez1([3], [3])
 Call:beszúr(2, [3], X1)
  Call:2=<3
  Exit:2=<3
 Exit:beszúr(2, [3], [2, 3])
 Exit:rendez1([2, 3], [2, 3])
 Call:beszúr(1, [2, 3], X)
 Call:1=<2
 Exit:1=<2
 Exit:beszúr(1, [2, 3], [1, 2, 3])
Exit:rendez1([1, 2, 3], [1, 2, 3])
X = [1, 2, 3]

Ugyanakkor ha nincs szerencsénk, nem túl jó hatásfokú: ha a lista n hosszú, akkor kb. n^2 összehasonlítást végez a legrosszabb esetben.

Gyorsrendezés (quicksort)

A gyorsrendezésnél kiválasztunk egy tetszőleges elemet (pl. az elsőt), és a többit két részre osztjuk aszerint, hogy nagyobb-e ennél vagy sem. Ezután a két részt külön-külön rendezzük (rekurzívan), majd az eredmény ezek összefűzéséből adódik:

rendez2([], []).
rendez2([X|M], Y) :-
  szétoszt(X, M, Kicsi, Nagy),
  rendez2(Kicsi, K),
  rendez2(Nagy, N),
  hozzáfűz(K, [X|N], Y).

A szétosztás elég magától értetődő:

szétoszt(_, [], [], []).
szétoszt(X, [Y|M], K, [Y|N]) :- X =< Y, szétoszt(X, M, K, N).
szétoszt(X, [Y|M], [Y|K], N) :- X > Y, szétoszt(X, M, K, N).

Ez (nagyon hosszú listákra) bizonyíthatóan sokkal kevesebb ellenőrzést végez, mint a beszúrásos rendezés. A fenti program azonban a hozzáfűzések miatt nem igazán hatékony - a következő leckében majd szó lesz a különbség-listákról, amelyek segítségével sokkal gyorsabbá tehető.

Fésülő rendezés (merge sort)

Utolsónak nézzünk meg egy nagyon hasonló algoritmust: itt is két részre bontjuk mindig a listát, azokat rendezzük, majd összefűzzük, de itt nem a szétválasztás a bonyolultabb, hanem az összefűzés, vagy ez esetben az összefésülés.

A listát a felénél kettéosztjuk, és mindkét részt rendezzük (rekurzívan), végül a két rendezett listát egy listává fésüljük össze:

rendez3([], []).
rendez3([X], [X]).
rendez3(X, Y) :-
  kettéoszt(X, X1, X2),
  rendez3(X1, Y1),
  rendez3(X2, Y2),
  összefésül(Y1, Y2, Y).

kettéoszt([], [], []).
kettéoszt([X], [X], []).
kettéoszt([X,Y|M], [X|M1], [Y|M2]) :- kettéoszt(M, M1, M2).

Az összefésülésnél a két lista elemét összehasonlítjuk, és a megfelelőt berakjuk a maradékok összefűzéséből kapott listába:

összefésül([X|Mx], [Y|My], [X|M]) :- X =< Y, összefésül(Mx, [Y|My], M).
összefésül([X|Mx], [Y|My], [Y|M]) :- X > Y, összefésül([X|Mx], My, M).
összefésül(X, [], X).
összefésül([], Y, Y).

Itt érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy a (helyes) eredményt végtelen sokszor megkapjuk. Ez azért van, mert a rendez3 harmadik szabálya az egyelemű listákra is meghívódhat. Ezt ki lehetne védeni azzal, hogy megköveteljük, hogy legyen legalább két eleme:

rendez3(X, Y) :-
  X = [_,_|_], Y = [_,_|_],
  kettéoszt(X, X1, X2),
  rendez3(X1, Y1),
  rendez3(X2, Y2),
  összefésül(Y1, Y2, Y).

… de ez nem a legelegánsabb. (Hasonlóan, az összefésül utolsó két szabálya közt is van átfedés.) Nincs valami jobb mód erre?

Vágás

Egy szabály törzsében vágást eszközölhetünk a ! segítségével. Ez azt mondja, hogy ha már idáig eljutottunk, akkor vagy sikerül teljesíteni a törzs maradék részét, vagy ha nem, akkor úgy vesszük, hogy ezzel a fejjel való egyesítés sikertelen volt, nem próbálunk a ! előtti kifejezésekre visszamenni, vagy az azonos fejhez tartozó esetleges többi szabályt megnézni.

Nézzük meg például az alábbi szabályokat, ahol A, B, C stb. kifejezéseket jelölnek:

C :- P, Q, R, !, S, T, U.
C :- V.

A :- B, C, D.

Ekkor ha az

?- A.

kérdést feltesszük, a következő fog történni:

 1. Megnézi, hogy B teljesül-e (tegyük fel, hogy igen).
 2. Megnézi, hogy P, Q, R teljesülnek-e (tegyük fel, hogy igen).
 3. Megnézi, hogy S, T, U teljesülnek-e. Tegyük fel, hogy az S és T teljesül, de az U nem. Ekkor szokás szerint visszamegy a T-re, és megkeresi annak egy másik megoldását stb.
 4. Ha nem sikerült az S, T, U-t teljesíteni, akkor - a vágás miatt - már nem megy vissza, hogy az R egy másik megoldását keresse, és nem próbálkozik a C-hez tartozó második szabállyal sem, hanem egy szinttel feljebb megy, és a B-hez keres egy másik megoldást.

Összefésülés hatékonyabban

Nézzük meg, hogyan lehet ezzel feljavítani az összefésülést!

összefésül([X|Mx], [Y|My], [X|M]) :- X =< Y, !, összefésül(Mx, [Y|My], M).
összefésül([X|Mx], [Y|My], [Y|M]) :- X > Y, !, összefésül([X|Mx], My, M).
összefésül(X, [], X) :- !.
összefésül([], Y, Y) :- !.

A vágások a programot hatékonyabbá teszik: ha az első szabályban láttuk, hogy X =< Y, már nem kell ellenőrizni a többi szabályt stb. (Az utolsó sorban a vágás felesleges, csak a szimmetria kedvéért került bele.)

Hasonlóan, a rendez3 második szabályában:

rendez3([X], [X]) :- !.

Ezekkel a módosításokkal már egyértelmű (determinisztikus) lesz a megoldás.

A vágások nem változtatják meg a program értelmét (tehát, hogy milyen kifejezésekre lesz igaz), csak a hatékonyságát.

Maximum

Nézzünk egy másik példát! Az alábbi szabály két szám közül kiválasztja a nagyobbikat:

max1(X, Y, X) :- X >= Y.
max1(X, Y, Y) :- X < Y.

A fenti módon ez átírható így:

max2(X, Y, X) :- X >= Y, !.
max2(X, Y, Y) :- X < Y.

Felmerül akkor, hogy a második szabályban szükség van-e egyáltalán az X < Y összehasonlításra, hiszen csak akkor juthatunk oda, ha az X >= Y nem teljesült. A program akkor is működni látszik, ha elhagyjuk:

max3(X, Y, X) :- X >= Y, !.
max3(_, Y, Y).

Teszteljük egy kicsit!

?- max3(3, 5, X).
X = 5
?- max3(4, 2, X).
X = 4
?- max3(1, 5, 5).
true
?- max3(5, 1, 1). % Ajjaj...
true

Hoppá! Mi történt?

Mivel az utolsó példában mindhárom argumentumnak van értéke, és az első és harmadik nem azonos, az első szabállyal nem is próbálkozik, hanem rögtön a másodikra megy, ami pedig most, hogy kivettük a feltételt, teljesül.

A max3 változatban megváltozott a program deklaratív jelentése, hiszen egy olyan tényt tartalmaz, ami magában nézve nem igaz. Ez általában kerülendő, bár a hatékonysághoz néha szükséges. Ha ilyen gondolatmenetet alkalmazunk, nagyon óvatosnak kell lenni - itt pl. biztosnak kell lennünk benne, hogy a harmadik argumentum mindig változó.

Hozzáadás halmazhoz

Egy további példaként nézzük meg az alábbi szabályt:

% hozzáad(+X, +Halmaz, -Eredmény).
% Hozzáadja `X`-et a `Halmaz` listához,
% de csak akkor, ha az még nem tartalmazta.
hozzáad(X, L, L) :- tartalmaz(X, L), !.
hozzáad(X, L, [X|L]).

A vágás nélkül itt a második szabályt nehezebb lenne megfogalmazni, kéne hozzá a 3. leckéhez tartozó projektben látott nemtartalmaz szabály, és következésképp a hatékonyságból is vesztene.

Cserébe itt is problémába ütközünk, ha a harmadik argumentum nem változó:

?- hozzáad(b, [a,b], [b,a,b]).
true

Ezt elkerülendő, érdemes a dokumentációval egyértelművé tenni a használatot. A fenti programhoz tartozó megjegyzés is ilyen szellemben íródott. Az első sorában egy egyezményes jelölésrendszert használ, melyben minden argumentum háromféle lehet:

A help is ezeket használja. Például:

?- help(>).
+Expr1 > +Expr2
...
?- help(flatten). % lapít (3. lecke 10. feladat)
flatten(+NestedList, -FlatList)
...
?- help(member). % tartalmaz
member(?Elem, ?List)
...

Az első esetben mindkét kifejezésnek ismertnek kell lennie; a másodikban a lapítandó lista ismert, és a lapított verzió csak változó lehet; a harmadikban pedig mind a lista, mind a benne tartalmazandó elem lehet változó vagy ismert is.

Feladatok

 1. Nézzük meg az alábbi szabályokat!

  p(1).
  p(2) :- !.
  p(3).

  Mit lesz az összes válasz az alábbi kérdésekre:

  ?- p(X).
  ?- p(X), p(Y).
  ?- p(X), !, p(Y).
 2. Írjátok át hatékonyabbra a szétoszt szabályt vágások segítségével!

Tagadás

Hogyan tudjuk megfogalmazni azt, hogy “Csilla szeret minden állatot, kivéve a pókokat”?

szereti(csilla, X) :- pók(X), !, fail.
szereti(csilla, X) :- állat(X).

(Általában ilyenkor a false helyett a fail-t szokás használni, de a kettő jelentése azonos.)

Próbáljuk ki!

állat(tarantula).
állat(denevér).
pók(tarantula).

?- szereti(csilla, tarantula).
false
?- szereti(csilla, denevér).
true

Ez annyira hasznos, hogy érdemes bevezetni, mint tagadást:

nem(P) :- P, !, fail.
nem(_).

Figyeljük meg, hogy itt valami olyat csináltunk, amit eddig még soha: egy változót (P) a törzsben magában használtunk. Ez feltételezi, hogy a P-nek kiszámolható az igazságértéke. Például a fenti példát átírva:

szereti(csilla, X) :- állat(X), nem(pók(X)).

Itt a P értéke a pók(X) struktúra, és a nem törzsében levő P kiértékelésekor ezt mint megoldandó célkifejezést értelmezi.

A “zárt világ” feltétel

A tagadásnak ez a módja nem mindig intuitív. Egy így tagadott kifejezés akkor lesz igaz, ha a kifejezés nem bizonyítható.

Mi történik, ha az előző programban felcseréljük a törzs két tagját?

szereti(csilla, X) :- nem(pók(X)), állat(X).

Érdekes módon Csilla most már a denevéreket sem szereti! Miért? Azért, mert a nem(pók(X))-ben az X egy változó, tehát a pók(X) bizonyítható az X = tarantula helyettesítéssel, így a nem(pók(X)) nem teljesül. Az érték nélküli argumentumokkal tehát vigyázni kell.

Hasonlóan furcsa lehet, hogy

?- nem(állat(kutya)).
true

… de persze helyes, hiszen a programban levő szabályok alapján nem bizonyítható, hogy a kutya állat.

Ezek miatt a nem (vagy az angol not) helyett a \+ operátort szokás használni, melynek definíciója ugyanaz, csak az elnevezés kevésbé félrevezető:

szereti(csilla, X) :- állat(X), \+ pók(X).

Feladatok

 1. Milyen kérdéssel lehet a Jelöltek listából kiválasztani azokat, akik nem szerepelnek a Kiesettek listában? Használjátok a tartalmaz szabályt és a tagadást!

 2. Készítsetek szabályt, ami két halmaz különbségét képzi! (A halmaz itt egy olyan lista, amiben minden elem egyszer fordul elő.)

  ?- különbség([a,b,c,d], [f,d,b,e], X).
  X = [a, c]
 3. Készítsetek szabályt, ami kiválogatja egy listából azokat a kifejezéseket, amelyek egy adott másik kifejezéssel egyesíthetőek!

  ?- egyesíthető([X,b,t(Y)], t(a), L).
  L = [X, t(Y)]

  Figyeljetek arra, hogy az X és Y ne kapjon ezáltal értéket!

Megjegyzések

Ez a dokumentum az alábbi könyv 5. és 9.1. fejezete alapján készült:

I. Bratko: Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th Ed., Pearson, 2011.

Az összefésüléses példa az alábbi könyv 11. fejezetéből származik:

L. Sterling, E. Shapiro: The Art of Prolog, 2nd Ed., MIT Press, 1994.

Rendezési algoritmusokból nincs hiány. Bizonyítható, hogy a gyorsrendezés, a fésülő rendezés (és még sok másik) a lehető leghatékonyabb … kivéve egy-két furcsa módszert:

 1. Vágjunk (száraz) spagettitésztákat az egyes számoknak megfelelő hosszokra, majd marokra fogva tegyük le az asztalra. Ezután egy kartonlapot rátéve mindig sorban vegyük ki azt, ami hozzáér a laphoz, és így egy csökkenő sorrendezéshez jutunk.
 2. Vegyük a lista egy véletlenszerű permutációját, és ellenőrizzük, hogy sorban van-e. Ha igen, készen vagyunk. Ha nem, akkor robbantsuk fel a világot. Feltéve, hogy igaz a párhuzamos univerzumok elmélete, csak az az univerzum fog megmaradni, amelyikben a véletlen permutáció pont a helyes sorbarendezés volt.