Prolog programozás 6 - Projekt

Kalah

Készítsünk mesterséges intelligenciát a Kalah mankala-játékhoz!

image

A játéknak számos variánsa létezik, itt most egy egyszerű változatot fogunk megvalósítani. A táblán 12 kisebb és 2 nagyobb lyuk található; az egyes játékosokhoz a hozzájuk közelebb levő 6 lyuk és a jobb kéz felőli nagyobb lyuk (a kalah) tartozik. Kezdetben minden (kis) lyukban 6 kő van, bár szokás 4-4 kővel is játszani.

A játékosok felváltva lépnek. Egy lépés abból áll, hogy választanak egy saját lyukat, amiben van kő, és a benne levő köveket óramutató járásával ellenkező irányban egyesével beleszórják a következő lyukakba - amikor elfogynak a sajátok, akkor egy kerül a saját kalahba, utána az ellenfél lyukaiba, és ha azok elfogytak, akkor megint a sajátokba (az ellenfél kalahját ki kell hagyni).

Ha az utolsó kő a (saját) kalahba esik, akkor még egyszer lehet lépni (ez bárhányszor ismételhető). Ha az utolsó kő egy olyan saját lyukba kerül, ami előtte üres volt, és a szemben levő lyukban van kő, akkor a szóró játékos mindkét lyuk tartalmát megkapja és a kalahjába teszi.

A játékot az nyeri meg, aki megszerzi a köveknek több, mint a felét. A játéknak akkor is vége van, ha egy lépés végeztével az egyik térfél teljesen kiürül - ilyenkor a másik játékos megkapja a saját oldalán levő köveket.

Keretprogram

Ez már egy elég komplex program lesz, amit apránként fogunk felépíteni top-down módon, tehát először egy magas szinten fogalmazzuk meg, és utána kitöltjük a részleteket.

A Kalah az absztrakt táblajátékok általános sémáját követi; erre írhatunk egy olyan keretprogramot, ami később akár más hasonló jellegű játékokra is használható lesz:

kalah :-
  alapbeállítás(Állás, Játékos),
  kirajzol(Állás, Játékos),
  játék(Állás, Játékos).

játék(Állás, Játékos) :-
  játék_vége(Állás, Játékos, Eredmény), !,
  bejelent(Eredmény).
játék(Állás, Játékos) :-
  lépést_választ(Állás, Játékos, Lépés),
  lép(Lépés, Állás, Állás1),
  következő_játékos(Játékos, Játékos1), !,
  kirajzol(Állás1, Játékos1),
  játék(Állás1, Játékos1).

Az alapbeállítás felállítja a tábla kezdő állapotát, és meghatározza a kezdő játékost. Ezt kirajzoljuk, és utána kezdődik a tényleges játék/2. Ez először ellenőrzi, hogy vége van-e a játéknak, és ha igen, közli az eredményt. Egyébként a soron következő játékos választ egy lépést, ezt a lépést le is játsza, majd a következő játékos számára kirajzolja a (módosult) állást és a játék megy tovább.

A két játékosunk lehet az ember és a számítógép, és ezek váltakoznak, tehát

következő_játékos(ember, számítógép).
következő_játékos(számítógép, ember).

Az eredmény lehet egyszerűen a nyertes megnevezése, vagy a döntetlen:

bejelent(ember) :- writeln('Nyertél, gratulálok!').
bejelent(számítógép) :- writeln('Nyertem.').
bejelent(döntetlen) :- writeln('Döntetlen lett!').

Itt a writeln a write olyan változata, ami utána még egy újsort is kiír (nl).

Reprezentáció

A legfontosabb feladat itt is, mint mindig, a reprezentáció (adatábrázolás) ügyes megválasztása. Hogyan érdemes eltárolnunk az állást? A cél, hogy később kényelmesen le tudjuk írni a lépéseket.

Számozzuk be a lyukakat mindkét játékosnak balról jobbra 1-6-ig. A lépés tehát mindkét játékos számára egy 1 és 6 közötti szám lesz, vagyis pontosabban ezeknek egy listája, ugyanis ha az utolsó kő a kalahba kerül, akkor a játékos újra léphet, és így egy lépést a kiválasztott lyukak listájával lehet definiálni.

Az állást tehát a 2x6 lyukban, valamint a kalahokban levő kövek számával tudjuk leírni. A belső ábrázolásunk tábla(La,Na,Lb,Nb) alakú lesz, ahol La és Lb számok 6-elemű listája (a lyukakban levő kövek), Na és Nb sima számok (a kalahokban levő kövek). Az a-végűek az éppen soron következő játékoshoz tartozó adatok, a b-végűek az ellenfélhez tartozóak.

A játékot kezdje mindig az emberi játékos:

alapbeállítás(Állás, ember) :-
  kövek_száma(K),
  Állás = tábla([K,K,K,K,K,K],0,
         [K,K,K,K,K,K],0).

kövek_száma(6).

A kövek számát érdemes a fent látható módon kivenni külön ténybe, hogy később kényelmesen változtatható legyen.

A Kalah szabályai

Mikor van vége a játéknak? Itt azt az egyszerűsítést alkalmazhatjuk, hogy ha az egyik térfél a lépés végére kiürül, akkor a másik térfélen levő kövek - még a lépés részeként - bekerülnek a megfelelő kalahba. Elég tehát azt a feltételt megnéznünk, hogy valamelyik játékos elvitte már a köveknek több, mint a felét.

játék_vége(tábla(_,N,_,N), _, döntetlen) :-
  kövek_száma(K), N =:= 6 * K, !.
játék_vége(tábla(_,N1,_,_), Játékos, Játékos) :-
  kövek_száma(K), N1 > 6 * K, !.
játék_vége(tábla(_,_,_,N2), Játékos, Másik) :-
  kövek_száma(K), N2 > 6 * K,
  következő_játékos(Játékos, Másik).

Következik a lépések leírása. Ahogy láttuk, a lépés lyukak listájával van megadva. Ha a lista végére értünk, akkor a másik játékos következik, ezért meg kell “fordítani” a táblát:

lép([], Állás, Állás1) :- megfordít(Állás, Állás1).

megfordít(tábla(La,Na,Lb,Nb), tábla(Lb,Nb,La,Na)).

Egyébként pedig körbeszórjuk (vetjük) a köveket:

lép([L|M], Állás, Állás2) :-
  kövek(L, Állás, K),
  vet(K, L, Állás, Állás1),
  lép(M, Állás1, Állás2).

Itt a kövek megadja, hogy egy adott lyukban hány kő van:

kövek(I, tábla(L,_,_,_), K) :- n_edik(I, L, K), K > 0.

n_edik(N, [_|M], X) :-
  N > 1, !, N1 is N - 1,
  n_edik(N1, M, X).
n_edik(1, [X|_], X).

A vetés a játék lelke, és egyben a legbonyolultabb része. Ezt két részre szedjük, a saját oldalon és az ellenfél oldalon való vetésre (utóbbi szükség szerint újra hivatkozik majd a vet-re):

vet(Kövek, Luk, Állás, Állás2) :-
  vet_saját(Kövek, Luk, Állás, Állás1, Kövek1),
  vet_ellenfél(Kövek1, Állás1, Állás2).

Ez tehát azt mondja, hogy a Luk lyukból indulva vetünk Kövek darab követ, és így jutunk a kezdeti Állás-ból a végső Állás2-be. A saját oldali vetés végeztekor egy közbülső Állás1-be jutunk, ahol még további Kövek1 darab követ kell vetnünk az ellenfél oldalára.

Ha a kövek száma nagyobb, mint 7 - Luk, akkor átjutunk az ellenfél oldalára (tehát az 1-es lyukból legalább 7 kő kell, a 2-esből 6, …, a 6-osból legalább 2, hiszen az első a kalahba kerül):

vet_saját(Kövek, Luk, tábla(La,Na,Lb,Nb),
     tábla(La1,Na1,Lb,Nb), Kövek1) :-
  Kövek > 7 - Luk, !, % átmegy az ellenfélhez
  felvesz_és_szór(Luk, Kövek, La, La1),
  Na1 is Na + 1, Kövek1 is Kövek + Luk - 7.

A lényeget a felvesz_és_szór végzi, amit kicsit későbbre hagyunk. Ha nem jutunk át a másik oldalra, akkor a megmaradó kövek száma 0:

vet_saját(Kövek, Luk, tábla(La,Na,Lb,Nb), Állás, 0) :-
  Kövek =< 7 - Luk,
  felvesz_és_szór(Luk, Kövek, La, La1),
  elfogás(Luk, Kövek, La1, La2, Lb, Lb1, N),
  raktározás(N, Kövek, Luk, Na, Na1),
  vetés_vége(tábla(La2,Na1,Lb1,Nb), Állás).

Az elfogás megnézi, hogy hány követ ejtettünk foglyul (N), és hogy ennek hatására hogyan változik a tábla (új La2 és Lb1 értékek). A raktározás frissíti a kalah értékét (Na1), egyrészt az elfogott kövek, másrészt az aktuális vetés során oda jutó kő figyelembe vételével. Végül a vetés_vége ellenőrzi, hogy kiürült-e az egyik térfél, és ha igen, akkor a fennmaradó köveket a megfelelő kalahba teszi.

Nézzük meg ezeket sorban!

elfogás(Luk, Kövek, La, La1, Lb, Lb1, N) :-
  Vége is Luk + Kövek,
  n_edik(Vége, La, 1),
  Szemben is 7 - Vége,
  n_edik(Szemben, Lb, K),
  K > 0, !, % üresbe érkeztünk és van szemben kő
  n_csere(Vége, La, 0, La1),
  n_csere(Szemben, Lb, 0, Lb1),
  N is K + 1.
elfogás(_, _, La, La, Lb, Lb, 0) :- !.

n_csere(1, [_|M], Y, [Y|M]) :- !.
n_csere(N, [X|M], Y, [X|M1]) :-
  N > 1, !, N1 is N - 1,
  n_csere(N1, M, Y, M1).

A Vége adja meg, hogy melyik lyukba kerül az utolsó kő. Ha ebben 1 kő van, tehát a vetés előtt üres volt, akkor megvizsgáljuk, hogy szemben van-e kő (a szemben levő lyukak számozásának iránya fordított, ezért a megfelelő index a 7 - Vége lesz). Ha ez is teljesül, akkor kinullázzuk ezt a két lyukat az n_csere(I, L, X, L1) használatával, ami az L lista I-edik elemét X-re állítja. Végül a kapott kövek száma a szemben levő kövek száma + 1. Ellenkező esetben a tábla változatlan marad és a kapott kövek száma 0 lesz.

Figyeljük meg, hogy itt az aránylag bonyolult feltételt nem ismételjük meg a második szabályban, hanem a procedurális olvasatra hagyatkozunk: az első szabályban levő vágás miatt a másodikba csak akkor jutunk, ha a feltétel nem teljesül. Ez a deklaratív olvasatot elrontja, de megengedhető, mivel tudjuk, hogy csak olyan környezetben használjuk, ahol az La1, Lb1 és N változóknak nincsen értéke. A hatékonyság érdekében sok szabály használja itt ezt a módszert.

A raktározás elég magától értetődő. Ha az elfogott kövek száma 0, akkor ellenőrzi, hogy az utolsó kő a kalahba került-e, egyébként csak hozzáadja az eddigiekhez az elfogott köveket:

raktározás(0, Kövek, Luk, Na, Na) :-
  Kövek < 7 - Luk, !.
raktározás(0, Kövek, Luk, Na, Na1) :-
  Kövek =:= 7 - Luk, !, Na1 is Na + 1.
raktározás(N, _, _, Na, Na1) :-
  N > 0, !, Na1 is Na + N.

A kiürült térfelek kezelésekor a másik térfél köveit összeadjuk, és azt is kiürítjük:

vetés_vége(tábla(La,Na,Lb,Nb), tábla(La,Na,La,Nb1)) :-
  üres(La), !, összeg(Lb, X), Nb1 is Nb + X.
vetés_vége(tábla(La,Na,Lb,Nb), tábla(Lb,Na1,Lb,Nb)) :-
  üres(Lb), !, összeg(La, X), Na1 is Na + X.
vetés_vége(Állás, Állás) :- !.

üres([0,0,0,0,0,0]).

összeg(L, X) :- összeg(L, 0, X).

összeg([], A, A).
összeg([K|M], A, X) :-
  A1 is A + K,
  összeg(M, A1, X).

A saját oldali vetéssel így már majdnem készen vagyunk, csak a felvesz_és_szór hiányzik:

felvesz_és_szór(0, K, L, L1) :- % szórás folytatása
  !, szór(K, L, L1).
felvesz_és_szór(1, K, [_|M], [0|M1]) :-
  !, szór(K, M, M1).
felvesz_és_szór(Luk, K, [L|M], [L|M1]) :-
  Luk > 1, !, Luk1 is Luk - 1,
  felvesz_és_szór(Luk1, K, M, M1).

A K itt a szórandó kövek számát adja meg, a Luk pedig a lyuknak a száma, ahonnan szórunk. Ha a Luk értéke 0, az azt jelenti, hogy egy korábban elkezdődött vetés folytatódik, és az első kőnek az 1-es számú lyukba kell esnie. (A tényleges szórást a szór végzi.) Ha a Luk száma az 1-es, akkor a kapott lyuk-lista első elemét kinullázzuk (kivesszük belőle a köveket), a többit pedig a szór segítségével módosítjuk. Végül ha a Luk száma nagyobb, mint 1, akkor a lyuk-lista első eleme megmarad, a maradékot pedig rekurzív hívással tudjuk megadni.

A szórásnál lyukanként haladunk, és mindegyikbe egy kerül, amíg vagy nincs több lyuk, vagy nincs több kő:

szór(0, L, L) :- !.
szór(N, [L|M], [L1|M1]) :-
  N > 0, !,
  N1 is N - 1, L1 is L + 1,
  szór(N1, M, M1).
szór(_, [], []) :- !.

Hátra van még a vetés az ellenfél oldalán. Itt 4 esetet különböztetünk meg:

 1. A vetni való kövek száma 0. Ilyenkor nincs teendő.
 2. A kövek száma 1 és 6 között van (tehát nem jön vissza hozzánk), és a mi térfelünk nem üres. Ilyenkor egyszerűn végig kell szórni ezeket a köveket.
 3. A kövek száma 1 és 6 között van, és a saját térfél üres. Ilyenkor az ellenfél kalahjába bekerülnek a szórandó kövek és az ellenfél térfelén levők is.
 4. A kövek száma több, mint 6. Ekkor a kövek végigszórása után 6-al kevesebb kővel egy újabb vetést kell indítani a saját térfél “0-dik” lyukából.

Ennek megfelel az alábbi 4 szabály:

vet_ellenfél(0, Állás, Állás) :- !.
vet_ellenfél(Kövek, tábla(La,Na,Lb,Nb),
       tábla(La,Na,Lb1,Nb)) :-
  1 =< Kövek, Kövek =< 6,
  \+ üres(La), !,
  szór(Kövek, Lb, Lb1).
vet_ellenfél(Kövek, tábla(La,Na,Lb,Nb),
       tábla(La,Na,La,Nb1)) :-
  1 =< Kövek, Kövek =< 6,
  üres(La), !,
  összeg(Lb, X), Nb1 is Nb + Kövek + X.
vet_ellenfél(Kövek, tábla(La,Na,Lb,Nb), Állás) :-
  Kövek > 6, !,
  szór(6, Lb, Lb1),
  Kövek1 is Kövek - 6,
  vet(Kövek1, 0, tábla(La,Na,Lb1,Nb), Állás).

Kirajzolás

A nehezén túl vagyunk, de ahhoz, hogy játszani is tudjunk, meg is kell valahogy jeleníteni a táblát, és kommunikálni kell a játékossal.

A tábla így fog kinézni:

   6  6  6  6  6  6
0                 0
   6  6  6  6  6  6

A kirajzolásnál mindig a(z ember) játékos sora lesz alul, tehát a számítógép sorát kell elsőnek kiírni. Ezt úgy érjük el, hogy ha a játékos jön, akkor megfordítjuk a táblát a tényleges kirajzolás előtt:

kirajzol(Állás, számítógép) :- kirajzol(Állás).
kirajzol(Állás, ember) :-
  megfordít(Állás, Állás1),
  kirajzol(Állás1).

A két sor kiírását a sort_ír végzi, a kalahokét a kalahot_ír. A felső sor számozása jobbról balra történik, tehát ezt a listát meg kell fordítani kiírás előtt:

kirajzol(tábla(La,Na,Lb,Nb)) :-
  nl,
  fordított(La, F),
  sort_ír(F),
  kalahot_ír(Na, Nb),
  sort_ír(Lb).

A sorokat 5 szóköznyi behúzással indítjuk, hogy legyen hely a baloldali kalahnak is. Ehhez a tab szabályt használjuk - ez az SWI Prolog netes verziójában nem használható (és a write is nagyon lassú), ezért érdemes a letölthető verzióban tesztelni.

sort_ír(L) :- tab(5), lyukat_ír(L).

lyukat_ír([]) :- nl.
lyukat_ír([L|M]) :- köveket_ír(L), lyukat_ír(M).

köveket_ír(N) :- N < 10, write(N), tab(4).
köveket_ír(N) :- N >= 10, write(N), tab(3).

kalahot_ír(N1, N2) :- köveket_ír(N1), tab(30), write(N2), nl.

A köveket_ír mindig 3 vagy 4 szóközt ír annak függvényében, hogy egy- vagy kétjegyű a kövek száma.

Próba 2 játékosos módban

A mesterséges intelligencia még nincs meg, de a program már majdnem tesztelhető. Csak a lépést_választ hiányzik, amit egyelőre írjunk meg úgy, hogy mindig a játékost kérdezi:

lépést_választ(_, _, Lépés) :-
  nl, writeln('Melyiket választod?'),
  read(Lépés), érvényes(Lépés).

érvényes([]).
érvényes([L|M]) :- 0 < L, L < 7, érvényes(M).

A lépés érvényességére csak egy minimális ellenőrzés van, azt sem ellenőrzi, hogy nem kéne-e folytatnunk a lépést vagy hogy nem léptünk-e túl sokszor (de ld. lejjebb az 2. feladatot).

Itt egy pár lépés ízelítőnek:

?- kalah.

   6  6  6  6  6  6
0                 0
   6  6  6  6  6  6

Melyiket választod?
|: [1,5].

   6  7  7  7  7  7
0                 2
   0  7  7  7  0  8

Melyiket választod?
|: [3].

   7  8  8  0  7  7
1                 2
   1  8  8  7  0  8

Melyiket választod?
|: [2].

   7  8  8  1  8  8
1                 3
   1  0  9  8  1  9

Melyiket választod?
|: [1].

   8  9  9  2  9  0
2                 3
   2  1  9  8  1  9

Melyiket választod?
|: [6].

   9  10  10  3  10  1
2                 4
   3  2  9  8  1  0

Melyiket választod?
|: [3].

   10  11  11  0  10  1
2                 4
   3  2  9  8  1  0

Melyiket választod?
|: [5].

   10  11  11  0  10  0
2                 6
   3  2  9  8  0  0

Melyiket választod?
|: vége.

false.

A program jelenleg tetszőleges hibás lépésre (pl. vége) leáll. Kipróbálhatjuk egy-egy speciális esetre is, mint például ez:

?- Állás = tábla([1,1,1,1,1,1],23,[16,3,1,1,3,3],16),
  kirajzol(Állás, ember), játék(Állás, ember).

   3  3  1  1  3  16
16                 23
   1  1  1  1  1  1

Melyiket választod?
|: [6,5].

   3  3  1  1  3  0
16                 41
   1  1  1  1  0  0
Nyertél, gratulálok!

Alfa-béta nyírás keretprogram

A számítógép az ún. alfa-béta nyírás algoritmusa szerint fog működni. Ennek a lényege az, hogy minden játékálláshoz tudunk rendelni egy számot, ami minél magasabb, annál kedvezőbb nekünk. Ezután végiggondoljuk az összes lépési lehetőséget (az ellenfél lépéseit is természetesen) valahány lépésre előre, ezt a lépésszámot mélységnek szokás nevezni.

Nézzünk egy nagyon egyszerű példát! Az alábbi ábra lépések fáját mutatja: a pontok és számok játékállásokat jelölnek, míg a köztük levő szakaszok a lépéseket.

    .    <- mostani helyzet
   / \
   /  \
  /   \
  .    .  <- mi lépésünk után
 / \   / \
 1  2 -1  3 <- ellenfél lépése után

Itt a mélység 2, tehát 2 lépésre előre gondolkodunk, és a legmélyebb szinten kiértékelünk minden állást. Két lépéslehetőségünk van, és ezekre az ellenfélnek 2-2 válasza. Feltesszük, hogy az ellenfelünk jól játszik, tehát ha a baloldali lépést választjuk, arra az ellenfél a saját baloldali (1-es értékelésű) lépését fogja válaszolni, nem pedig a jobboldalit, ami nekünk kedvezőbb állást (2) eredményez. Hasonlóan járunk el a jobboldali lépésnél: az ellenfél két válasza közül feltételezzük a kisebbet (-1). Azt láttuk tehát, hogy a baloldali lépés legrosszabb esetben 1-es, a jobboldali -1-es értékelésű. Mi nyilván a nagyobbat választjuk, tehát a mostani helyzetünk 1-es értékelésű lesz:

    1    <- mostani helyzet
   / \
   /  \
  /   \
  1   -1  <- mi lépésünk után
 / \   / \
 1  2 -1  3 <- ellenfél lépése után

Ha itt kell lépést választani, akkor a baloldali mellett döntünk. Ezt a gondolkodást minimax algoritmusnak hívják, mivel az ellenfél lépései közül a minimális értékűt, a saját lépések közül a maximális értékűt választjuk.

Az alfa-béta nyírás ennek egy hatékonyabb változata. Itt mindig számon tartjuk azt, hogy mi az a minimum, amit biztosan el tudunk érni (alfa), és mi az a maximum, amit elérhetünk (béta). Nézzük meg az előbbi példa kiértékelését, amikor már megvizsgáltuk a teljes baloldali ágat!

    .    <- mostani helyzet
   / \
   /  \
  /   \
  1    .  <- mi lépésünk után
 / \   / \
 1  2  .  . <- ellenfél lépése után

A jobboldali ággal még egyáltalán nem foglalkoztunk. Azt tudjuk, hogy ha a baloldali lépést választjuk, legrosszabb esetben 1-es (tehát alfa = 1). Hogyan módosul ez a jobboldali lépésre adott baloldali válasz megvizsgálása után?

    .    <- mostani helyzet
   / \
   /  \
  /   \
  1    .  <- mi lépésünk után
 / \   / \
 1  2 -1  . <- ellenfél lépése után

Azt látjuk, hogy ha a jobboldali lépést választjuk, akkor legjobb esetben -1-re számíthatunk (béta = -1). Lehet, hogy az ellenfélnek van egy még erősebb lépése, és a tényleges maximum még kisebb, de nagyobb nem lehet. Viszont a baloldali ágon már van egy biztos 1-es, tehát ezt az ágat nem érdemes tovább vizsgálni, le lehet “nyírni”. Általában tehát ha egy ágon a béta érték kisebb vagy egyenlő, mint az eddigi legjobb alfa, akkor nem kell vele foglalkozni.

Az algoritmust teljesen általánosan meg lehet fogalmazni, a konkrét játéktól függetlenül. Csak azt feltételezzük, hogy a következők adottak:

Ebből egyelőre csak a második van meg, a maradék kettőt a következő részben fogjuk elkészíteni. Most azonban nézzük az általános algoritmust! Hogy ne kelljen külön kezelni a minimum- és maximumkereső eseteket, az értékeléseket minden szintváltáskor negáljuk. Ahhoz, hogy ez működjön, feltételezzük, hogy a keresési mélység kezdetben páros, tehát a 0-ás mélységen a pozitív szám jelenti a nekünk jó állást.

alfa_béta(0, Állás, _, _, (_, Érték)) :-
  értékelés(Állás, Érték).
alfa_béta(Mélység, Állás, Alfa, Béta, (Lépés, Érték)) :-
  Mélység > 0, Mélység1 is Mélység - 1,
  Alfa1 is -Béta, Béta1 is -Alfa,
  findall(L, lépés(Állás, L), Lépések),
  választ(Lépések, Állás, Mélység1, Alfa1, Béta1,
      nincs, (Lépés, Érték)).

Ha az előrelátás mélysége 0, akkor az aktuális állást egyszerűen kiértékeljük. (Ilyenkor a legjobb lépést jelölő Lépés nem kap értéket.) Ha a mélység legalább 1, akkor eggyel csökkentjük, negáljuk és megcseréljük az alfát és bétát (hogy a másik játékos szemszögébe kerüljünk), és választunk az összes lehetséges lépés közül.

(Megjegyzés: A (Lépés, Érték) egy pár - ez is egy struktúra, aminek a funktora a vessző, tehát ez valójában úgy is írható, hogy ','(Lépés, Érték), és általánosan az (a,b) =.. [',',a,b]. teljesül.)

A választást a választ végzi:

választ([], _, _, Alfa, _, Legjobb, (Legjobb, Alfa)).
választ([Lépés|M], Állás, Mélység, Alfa, Béta, Legjobb, X) :-
  lép(Lépés, Állás, Állás1),
  alfa_béta(Mélység, Állás1, Alfa, Béta, (_, Érték)),
  Érték1 is -Érték,
  nyír((Lépés, Érték1), Mélység, Alfa, Béta, M, Állás, Legjobb, X).

Az utolsóelőtti argumentum az eddigi legjobb lépés (kezdetben nincs), az utolsó pedig a végső megtalált legjobb lépés és a hozzá tartozó értékelés.

Ha a lehetséges lépések listája üres, akkor az eddigi legjobb lépést adja vissza (Legjobb) és a hozzá tartozó érték az Alfa lesz. Ha nem üres, akkor kipróbálja az első lépést: lejátsza, és az így keletkező állást (rekurzívan) kiértékeli az alfa_béta szabállyal. Az így kapott Érték-et negálni kell, mert egy szinttel feljebb léptünk. Végül a nyír az eredeti Állás állapotból való lépések közül (rekurzívan) választ, miközben lenyírja azokat az ágakat, amelyeket felesleges kiértékelni:

nyír((Lépés, Érték), _, _, Béta, _, _, _, (Lépés, Érték)) :-
  Érték >= Béta.
nyír((Lépés, Érték), Mélység, Alfa, Béta, Többi, Állás, _, X) :-
  Alfa < Érték, Érték < Béta,
  választ(Többi, Állás, Mélység, Érték, Béta, Lépés, X).
nyír((_, Érték), Mélység, Alfa, Béta, Többi, Állás, Lépés1, X) :-
  Érték =< Alfa,
  választ(Többi, Állás, Mélység, Alfa, Béta, Lépés1, X).

Itt három esetet különböztetünk meg, a megvizsgált lépés értékelésétől függően:

 1. Ha legalább béta, akkor nem kell tovább keresni, ennél jobb lépés nem változtat az értékelésen. (Ez megfelel annak, hogy a fenti példában megtaláltuk a -1-et, ami az ellenfél számára negálva 1-es, és ezért nem kell még jobb lépés után néznie, mert a béta - a mi negált alfánk - kisebb, -1 értékű.)
 2. Ha alfa és béta között van, akkor ez lesz az eddigi legjobb lépés és az értéke az új alfa, és keresünk egy esetleges jobbat a többi lépésből.
 3. Ha kisebb vagy egyenlő, mint alfa, akkor ez a lépés nem érdekes, a többiekben folytatjuk a keresést.

Kalah-specifikus részek

Hogyan tudjuk az összes lehetséges lépést leírni?

lépés(tábla([0,0,0,0,0,0],_,_,_), []).
lépés(Állás, [L|M]) :-
  tartalmaz(L, [1,2,3,4,5,6]),
  kövek(L, Állás, K),
  lépést_folytat(K, L, Állás, M).

Ha a térfelünk üres, nincs lehetséges lépés. (Erre azért van szükség, mert a játékot be lehet fejezni úgy, hogy az utolsó követ a kalahba rakjuk.) Egyébként a lépés első eleme egy lyukat jelölő 1 és 6 közti szám; a kövek biztosítja, hogy van is benne kő. Azt kell csak ellenőrizni, hogy a kalahba kerül-e az utolsó, amire a feltétel a 13-al való osztási maradékkal számolható:

lépést_folytat(Kövek, L, _, []) :-
  Kövek =\= (7 - L) mod 13, !.
lépést_folytat(Kövek, L, Állás, Lépések) :-
  Kövek =:= (7 - L) mod 13, !,
  vet(Kövek, L, Állás, Állás1),
  lépés(Állás1, Lépések).

Ha a kalahba került, akkor a köveket végigszórjuk, és ebből az állásból rekurzívan további lépéseket keresünk.

Egy állás értékelésére egy nagyon egyszerű definíció a kalahokban levő kövek különbsége:

értékelés(tábla(_,Na,_,Nb), X) :- X is Na - Nb.

Már csak annyi van hátra, hogy átírjuk a lépést_választ szabályt. A régi verzió megmarad arra az esetre, amikor az emberi játékos van lépésen; a számítógép esetében pedig az alfa-béta nyírást használjuk:

lépést_választ(_, ember, Lépés) :-
  nl, writeln('Melyiket választod?'),
  read(Lépés), érvényes(Lépés).
lépést_választ(Állás, számítógép, Lépés) :-
  előrelátás(Mélység),
  alfa_béta(Mélység, Állás, -40, 40, (Lépés, _)),
  nl, write(Lépés), nl.

előrelátás(4).

Az alfa-béta intervallumot kezdetben jó nagyra állítjuk (-40, 40), az előrelátás mélységét pedig a könnyebb módosíthatóság kedvéért egy külön tényként tároljuk.

Tesztjáték

Itt egy 6-os mélységű mesterséges intelligencia ellen játszott 4-köves játék, ahol a gép kezdett:

?- kalah.

   4  4  4  4  4  4
0                 0
   4  4  4  4  4  4

[3,6]

   0  5  5  0  4  4
2                 0
   5  5  5  5  4  4

Melyiket választod?
|: [2,1].

   0  5  5  0  4  4
2                 1
   0  1  7  7  6  6

[4]

   1  6  0  0  4  4
3                 1
   1  2  7  7  6  6

Melyiket választod?
|: [1].

   1  6  0  0  4  4
3                 1
   0  3  7  7  6  6

[5]

   2  0  0  0  4  4
4                 1
   1  4  8  8  6  6

Melyiket választod?
|: [2].

   2  0  0  0  4  4
4                 1
   1  0  9  9  7  7

[6]

   0  0  0  0  4  4
5                 1
   2  0  9  9  7  7

Melyiket választod?
|: [1].

   0  0  0  0  4  4
5                 1
   0  1  10  9  7  7

[1]

   0  0  1  1  5  0
7                 1
   0  0  10  9  7  7

Melyiket választod?
|: [5].

   0  1  2  2  6  1
7                 2
   0  0  10  9  0  8

[1]

   0  1  2  2  7  0
7                 2
   0  0  10  9  0  8

Melyiket választod?
|: [6].

   0  2  3  3  8  1
7                 5
   0  0  10  9  0  0

[5,6,4,6,1]

   0  1  0  3  9  0
11                 5
   0  0  10  9  0  0

Melyiket választod?
|: [3].

   1  2  1  4  10  1
11                 6
   0  0  0  10  1  1

[6,5,4]

   1  1  0  4  10  1
13                 6
   0  0  0  10  1  1

Melyiket választod?
|: [4].

   0  2  1  5  11  2
13                 10
   0  0  0  0  2  2

[1]

   0  2  1  6  12  0
13                 10
   0  0  0  0  2  2

Melyiket választod?
|: [6].

   0  2  1  6  12  1
13                 11
   0  0  0  0  2  0

[1]

   0  2  1  6  13  0
13                 11
   0  0  0  0  2  0

Melyiket választod?
|: [5,6].

   0  0  0  0  0  0
35                 13
   0  0  0  0  0  0
Nyertem.

Feladatok

 1. Írjátok át a játékos lépését, hogy hibás lépés esetén kérdezzen újra, és kilépés-re lépjen ki!

 2. Készítsetek szigorúbb ellenőrzést az emberi játékos lépéseihez, ami (i) nem enged üres lyukat választani, és (ii) akkor és csak akkor enged több lépést, ha az utolsó kő a kalahba kerül!

 3. (*) Írjátok át a programot úgy, hogy a bonyolultabb (de izgalmasabb) Oware játék szabályait kövesse!

 4. (**) Írjatok dámajátékot! A játék kerete legyen ugyanaz, és a számítógép használja a fenti alfa-béta nyírás algoritmust.

A teljes program

% Magas szintű keretprogram

kalah :-
  alapbeállítás(Állás, Játékos),
  kirajzol(Állás, Játékos),
  játék(Állás, Játékos).

játék(Állás, Játékos) :-
  játék_vége(Állás, Játékos, Eredmény), !,
  bejelent(Eredmény).
játék(Állás, Játékos) :-
  lépést_választ(Állás, Játékos, Lépés),
  lép(Lépés, Állás, Állás1),
  következő_játékos(Játékos, Játékos1), !,
  kirajzol(Állás1, Játékos1),
  játék(Állás1, Játékos1).

következő_játékos(ember, számítógép).
következő_játékos(számítógép, ember).

bejelent(ember) :- writeln('Nyertél, gratulálok!').
bejelent(számítógép) :- writeln('Nyertem.').
bejelent(döntetlen) :- writeln('Döntetlen lett!').

% Reprezentáció

alapbeállítás(Állás, ember) :-
  kövek_száma(K),
  Állás = tábla([K,K,K,K,K,K],0,
         [K,K,K,K,K,K],0).

% Szabályok

játék_vége(tábla(_,N,_,N), _, döntetlen) :-
  kövek_száma(K), N =:= 6 * K, !.
játék_vége(tábla(_,N1,_,_), Játékos, Játékos) :-
  kövek_száma(K), N1 > 6 * K, !.
játék_vége(tábla(_,_,_,N2), Játékos, Másik) :-
  kövek_száma(K), N2 > 6 * K,
  következő_játékos(Játékos, Másik).

lép([], Állás, Állás1) :- megfordít(Állás, Állás1).
lép([L|M], Állás, Állás2) :-
  kövek(L, Állás, K),
  vet(K, L, Állás, Állás1),
  lép(M, Állás1, Állás2).

megfordít(tábla(La,Na,Lb,Nb), tábla(Lb,Nb,La,Na)).

kövek(I, tábla(L,_,_,_), K) :- n_edik(I, L, K), K > 0.

vet(Kövek, Luk, Állás, Állás2) :-
  vet_saját(Kövek, Luk, Állás, Állás1, Kövek1),
  vet_ellenfél(Kövek1, Állás1, Állás2).

vet_saját(Kövek, Luk, tábla(La,Na,Lb,Nb),
     tábla(La1,Na1,Lb,Nb), Kövek1) :-
  Kövek > 7 - Luk, !, % átmegy az ellenfélhez
  felvesz_és_szór(Luk, Kövek, La, La1),
  Na1 is Na + 1, Kövek1 is Kövek + Luk - 7.
vet_saját(Kövek, Luk, tábla(La,Na,Lb,Nb), Állás, 0) :-
  Kövek =< 7 - Luk,
  felvesz_és_szór(Luk, Kövek, La, La1),
  elfogás(Luk, Kövek, La1, La2, Lb, Lb1, N),
  raktározás(N, Kövek, Luk, Na, Na1),
  vetés_vége(tábla(La2,Na1,Lb1,Nb), Állás).

felvesz_és_szór(0, K, L, L1) :- % szórás folytatása
  !, szór(K, L, L1).
felvesz_és_szór(1, K, [_|M], [0|M1]) :-
  !, szór(K, M, M1).
felvesz_és_szór(Luk, K, [L|M], [L|M1]) :-
  Luk > 1, !, Luk1 is Luk - 1,
  felvesz_és_szór(Luk1, K, M, M1).

szór(0, L, L) :- !.
szór(N, [L|M], [L1|M1]) :-
  N > 0, !,
  N1 is N - 1, L1 is L + 1,
  szór(N1, M, M1).
szór(_, [], []) :- !.

elfogás(Luk, Kövek, La, La1, Lb, Lb1, N) :-
  Vége is Luk + Kövek,
  n_edik(Vége, La, 1),
  Szemben is 7 - Vége,
  n_edik(Szemben, Lb, K),
  K > 0, !, % üresbe érkeztünk és van szemben kő
  n_csere(Vége, La, 0, La1),
  n_csere(Szemben, Lb, 0, Lb1),
  N is K + 1.
elfogás(_, _, La, La, Lb, Lb, 0) :- !.

raktározás(0, Kövek, Luk, Na, Na) :-
  Kövek < 7 - Luk, !.
raktározás(0, Kövek, Luk, Na, Na1) :-
  Kövek =:= 7 - Luk, !, Na1 is Na + 1.
raktározás(N, _, _, Na, Na1) :-
  N > 0, !, Na1 is Na + N.

vetés_vége(tábla(La,Na,Lb,Nb), tábla(La,Na,La,Nb1)) :-
  üres(La), !, összeg(Lb, X), Nb1 is Nb + X.
vetés_vége(tábla(La,Na,Lb,Nb), tábla(Lb,Na1,Lb,Nb)) :-
  üres(Lb), !, összeg(La, X), Na1 is Na + X.
vetés_vége(Állás, Állás) :- !.

üres([0,0,0,0,0,0]).

vet_ellenfél(0, Állás, Állás) :- !.
vet_ellenfél(Kövek, tábla(La,Na,Lb,Nb),
       tábla(La,Na,Lb1,Nb)) :-
  1 =< Kövek, Kövek =< 6,
  \+ üres(La), !,
  szór(Kövek, Lb, Lb1).
vet_ellenfél(Kövek, tábla(La,Na,Lb,Nb),
       tábla(La,Na,La,Nb1)) :-
  1 =< Kövek, Kövek =< 6,
  üres(La), !,
  összeg(Lb, X), Nb1 is Nb + Kövek + X.
vet_ellenfél(Kövek, tábla(La,Na,Lb,Nb), Állás) :-
  Kövek > 6, !,
  szór(6, Lb, Lb1),
  Kövek1 is Kövek - 6,
  vet(Kövek1, 0, tábla(La,Na,Lb1,Nb), Állás).

% Kirajzolás

kirajzol(Állás, számítógép) :- kirajzol(Állás).
kirajzol(Állás, ember) :-
  megfordít(Állás, Állás1),
  kirajzol(Állás1).

kirajzol(tábla(La,Na,Lb,Nb)) :-
  nl,
  fordított(La, F),
  sort_ír(F),
  kalahot_ír(Na, Nb),
  sort_ír(Lb).

sort_ír(L) :- tab(5), lyukat_ír(L).

lyukat_ír([]) :- nl.
lyukat_ír([L|M]) :- köveket_ír(L), lyukat_ír(M).

köveket_ír(N) :- N < 10, write(N), tab(4).
köveket_ír(N) :- N >= 10, write(N), tab(3).

kalahot_ír(N1, N2) :- köveket_ír(N1), tab(30), write(N2), nl.

% Alfa-béta nyírás

alfa_béta(0, Állás, _, _, (_, Érték)) :-
  értékelés(Állás, Érték).
alfa_béta(Mélység, Állás, Alfa, Béta, (Lépés, Érték)) :-
  Mélység > 0, Mélység1 is Mélység - 1,
  Alfa1 is -Béta, Béta1 is -Alfa,
  findall(L, lépés(Állás, L), Lépések),
  választ(Lépések, Állás, Mélység1, Alfa1, Béta1,
      nincs, (Lépés, Érték)).

választ([], _, _, Alfa, _, Legjobb, (Legjobb, Alfa)).
választ([Lépés|M], Állás, Mélység, Alfa, Béta, Legjobb, X) :-
  lép(Lépés, Állás, Állás1),
  alfa_béta(Mélység, Állás1, Alfa, Béta, (_, Érték)),
  Érték1 is -Érték,
  nyír((Lépés, Érték1), Mélység, Alfa, Béta, M, Állás, Legjobb, X).

nyír((Lépés, Érték), _, _, Béta, _, _, _, (Lépés, Érték)) :-
  Érték >= Béta.
nyír((Lépés, Érték), Mélység, Alfa, Béta, Többi, Állás, _, X) :-
  Alfa < Érték, Érték < Béta,
  választ(Többi, Állás, Mélység, Érték, Béta, Lépés, X).
nyír((_, Érték), Mélység, Alfa, Béta, Többi, Állás, Lépés1, X) :-
  Érték =< Alfa,
  választ(Többi, Állás, Mélység, Alfa, Béta, Lépés1, X).

% Kalah-specifikus rész

lépés(tábla([0,0,0,0,0,0],_,_,_), []).
lépés(Állás, [L|M]) :-
  tartalmaz(L, [1,2,3,4,5,6]),
  kövek(L, Állás, K),
  lépést_folytat(K, L, Állás, M).

lépést_folytat(Kövek, L, _, []) :-
  Kövek =\= (7 - L) mod 13, !.
lépést_folytat(Kövek, L, Állás, Lépések) :-
  Kövek =:= (7 - L) mod 13, !,
  vet(Kövek, L, Állás, Állás1),
  lépés(Állás1, Lépések).

értékelés(tábla(_,Na,_,Nb), X) :- X is Na - Nb.

lépést_választ(_, ember, Lépés) :-
  nl, writeln('Melyiket választod?'),
  read(Lépés), érvényes(Lépés).
lépést_választ(Állás, számítógép, Lépés) :-
  előrelátás(Mélység),
  alfa_béta(Mélység, Állás, -40, 40, (Lépés, _)),
  nl, write(Lépés), nl.

érvényes([]).
érvényes([L|M]) :- 0 < L, L < 7, érvényes(M).

% Beállítások

kövek_száma(6).

előrelátás(4).

% Segéd-szabályok

tartalmaz(X, [X|_]).
tartalmaz(X, [_|Maradék]) :- tartalmaz(X, Maradék).

fordított(X, Y) :- fordított(X, [], Y).

fordított([], Y, Y).
fordított([X|M], F, Y) :- fordított(M, [X|F], Y). 

n_edik(N, [_|M], X) :-
  N > 1, !, N1 is N - 1,
  n_edik(N1, M, X).
n_edik(1, [X|_], X).

n_csere(1, [_|M], Y, [Y|M]) :- !.
n_csere(N, [X|M], Y, [X|M1]) :-
  N > 1, !, N1 is N - 1,
  n_csere(N1, M, Y, M1).

összeg(L, X) :- összeg(L, 0, X).

összeg([], A, A).
összeg([K|M], A, X) :-
  A1 is A + K,
  összeg(M, A1, X).

Megjegyzések

Ez a dokumentum az alábbi könyv 20.2. és 21.3. fejezete alapján készült:

L. Sterling, E. Shapiro: The Art of Prolog, 2nd Ed., MIT Press, 1994.