Prolog programozás 6

Különbség-listák

Listákat lehet két lista különbségeként ábrázolni, így pl. az [1,2,3] lista leírható úgy, mint az [1,2,3,8] és [8] listák különbsége, vagy az [1,2,3] és [] listáké, vagy általánosan az [1,2,3|M] és M különbségeként. A két tagot összekapcsolhatjuk pl. a - operátorral: [1,2,3|M]-M.

Ennek az ábrázolásnak nagy előnye, hogy közvetlenül tudunk hivatkozni a lista végére, ezért bizonyos műveleteket sokkal hatékonyabban meg lehet valósítani a segítségükkel, mint ha csak sima listákat használnánk.

Egy egyszerű példa erre a hozzáfűzés:

hozzáfűz_kl(X-Y, Y-Z, X-Z).

Ehhez persze az kell, hogy argumentumként különbség-listákat kapjon:

?- hozzáfűz_kl([a,b,c|M]-M, [1,2]-[], L-[]).
M = [1, 2],
L = [a, b, c, 1, 2]

Mi is történik itt pontosan? Legjobban talán akkor látszik, ha a 3. leckében a listák bevezetésénél használt prefix jelöléssel írjuk fel:

?- hozzáfűz_kl(lista(a, lista(b, lista(c, M)))-M,
        lista(1, lista(2, vége))-vége,
        X-vége).

A szabály alapján az M és lista(1, lista(2, vége)) egyesül, tehát a hozzáfűz_kl szabályban szereplő X értéke

lista(a, lista(b, lista(c, lista(1, lista(2, vége)))))

lesz, ami éppen a két lista összefűzése. Ugyanez többszörös összefűzésre is használható, pl.

?- hozzáfűz_kl([a,b|M1]-M1, [c,d|M2]-M2, L-M),
  hozzáfűz_kl(L-M, [e,f|M3]-M3, X-[]).
L = X, X = [a, b, c, d, e, f],
M = M2, M2 = [e, f],
M1 = [c, d, e, f],
M3 = []

A hozzáfűzésnek ezt a módját - mivel annyira egyszerű - nem szokás így külön szabályként felírni, hanem általában a programba közvetlenül építik be, ahogy azt mindjárt látni fogjuk a gyorsrendezésnél.

Gyorsrendezés

Az előző leckében látott gyorsrendezés is sokkal hatékonyabbá tehető ezzel a technikával. Eredetileg így nézett ki:

rendez2([], []).
rendez2([X|M], Y) :-
  szétoszt(X, M, Kicsi, Nagy),
  rendez2(Kicsi, K),
  rendez2(Nagy, N),
  hozzáfűz(K, [X|N], Y).

Írjuk át különbség-listák használatával!

rendez2(X, Y) :- rendez2_kl(X, Y-[]).

rendez2_kl([], X-X).
rendez2_kl([X|M], Y-Z) :-
  szétoszt(X, M, Kicsi, Nagy),
  rendez2_kl(Kicsi, Y-[X|Y1]),
  rendez2_kl(Nagy, Y1-Z).

Látszik, hogy itt már nincsen szükség hozzáfűzésre, a két rekurzív hívás eleve “jó helyre” készíti a megoldásait. Ezért a varázslatért a változók egyesítése a felelős.

Lista megfordítása

A fordított szabállyal már találkoztunk a 3. lecke 5. feladatában. Egy lehetséges megoldás a következő:

fordított([], []).
fordított([X|M], Y) :- fordított(M, M1), hozzáfűz(M1, [X], Y).

Ez így nem túl hatékony. Ezt is megpróbálhatjuk vég-rekurziós formára hozni egy plusz (ún. akkumulátor) argumentum segítségével:

fordított(X, Y) :- fordított(X, [], Y).

fordított([], Y, Y).
fordított([X|M], F, Y) :- fordított(M, [X|F], Y). 

Egy másik lehetőség, hogy különbség-listákat használunk:

fordított(X, Y) :- fordított_kl(X, Y-[]).

fordított_kl([], X-X).
fordított_kl([X|M], Y-Z) :- fordított_kl(M, Y-[X|Z]).

Ha most összehasonlítjuk a két megoldást, látszik, hogy a kettő lényegében megegyezik, csak a vég-rekurziós változat harmadik és második paraméterét összevontuk egy különbség-listává.

Feladatok

 1. Írjátok át a 3. lecke 10. feladatában szereplő lapít szabályt hatékonyabbra különbség-listák használatával!

 2. Oldjátok meg Dijkstra holland zászló problémáját: piros, fehér és kék színű elemek listáját rendezzétek át úgy, hogy a piros elemek után jöjjenek a fehérek, és végül a kékek, de ezen belül a sorrendjük ne változzon! Például:

  ?- holland([piros(alma),fehér(fal),kék(tenger),
        piros(paprika),fehér(holló)], X).
  X = [piros(alma), piros(paprika), fehér(fal),
     fehér(holló), kék(tenger)]

  A megoldáshoz használjatok különbség-listákat!

Kifejezések vizsgálata, struktúrák készítése és szétszedése

Egy kifejezés típusának (ld. 2. lecke) megvizsgálására a következő beépített szabályok adottak:

Egy struktúra ezen kívül szétszedhető az elemeinek listájára (fej + argumentumok), illetve visszaépíthető ezekből az =.. segítségével:

?- f(a,b,c) =.. X.
X = [f, a, b, c]
?- X =.. [f, a, b, c].
X = f(a,b,c)

A funktort és aritást, illetve az egyes argumentumokat külön is le lehet kérdezni a functor ill. arg használatával:

?- functor(f(a,b,c), F, N).
F = f,
N = 3
?- arg(1, f(a,b,c), X).
X = a
?- arg(2, f(a,b,c), X).
X = b

Ezeknek a segítségével a struktúrákat tudjuk fix hosszú tömbökként kezelni, tehát olyan adattárolókként, amelyeknek tetszőleges eleme hatékonyan elérhető (ellentétben a listákkal, ahol az n-edik elem eléréséhez előbb végig kell mennünk az összes előtte levőn). Például a

?- functor(T, t, 10), arg(5, T, 42)

hatására a T egy olyan 10-elemű tömb lesz, aminek az 5. eleme a 42.

Csere

Hogyan lehetne ezek segítségével megoldani a következő feladatot: egy kifejezésben egy másik (al)kifejezés minden előfordulását le akarjuk cserélni valami másra. Például:

?- lecserél(sin(x), t, 2*sin(x)*f(sin(x)), F).
F = 2*t*f(t)

Itt az “előfordulás” egyesíthetőséget jelent, tehát

?- lecserél(a+b, v, f(a,A+B), F).
A = a,
B = b,
F = f(a, v)

Három eset van:

 1. A kifejezés és a lecserélendő alkifejezés megegyezik - az egészet cseréljük.
 2. A kifejezés atom/szám - nincs mit csinálni.
 3. A kifejezés egy struktúra; az argumentumaira kell elvégezni a cserét.

Ez alapján a három szabály:

lecserél(X, Y, X, Y) :- !.
lecserél(_, _, Z, Z) :- atomic(Z), !.
lecserél(X, Y, Z, Z1) :-
  Z =.. [F|Arg],
  mindent_lecserél(X, Y, Arg, Arg1),
  Z1 =.. [F|Arg1].

A mindent_lecserél szabály egy lista minden elemére elvégzi a cserét:

mindent_lecserél(_, _, [], []).
mindent_lecserél(X, Y, [Z|M], [Z1|M1]) :-
  lecserél(X, Y, Z, Z1),
  mindent_lecserél(X, Y, M, M1).

Ennek segítségével készíthetünk függvénykiértékelőt:

?- kiértékel(x*sin((x+y)/2), [x=1,y=2.14], X).
X = 0.9999996829318346

A második argumentumban Szimbólum = szám alakban vannak megadva a helyettesítési értékek.

kiértékel(K, L, X) :- behelyettesít(K, L, K1), X is K1.

behelyettesít(K, [], K).
behelyettesít(K, [A=N|M], K2) :-
  lecserél(A, N, K, K1),
  behelyettesít(K1, M, K2).

Feladatok

 1. (*) Írjatok szabályt, ami egy összeadásokat tartalmazó kifejezést egyszerűsít úgy, hogy az ismeretleneket (ha lehet) összevonja és előre rakja, a többi összeadást pedig elvégzi!

  ?- egyszerűsít(1+1+a, E).
  E = a+2
  ?- egyszerűsít(1+a+4+2+b+c, E).
  E = a+b+c+7
  ?- egyszerűsít(3+x+x, E).
  E = 2*x+3
 2. (*) Írjatok szabályt, ami eldönti, hogy egy kifejezés általánosabb-e egy másiknál! Az első argumentum akkor általánosítása a másodiknak, ha az első kifejezésben levő változóknak van olyan helyettesítési értéke, amivel pont a második kifejezést kapjuk meg.

  ?- általánosabb(X, c).      % X = c
  true
  ?- általánosabb(g(X), g(t(Y))). % X = t(Y)
  true
  ?- általánosabb(g(t(Y)), g(X)). % nincs Y, hogy t(Y) = X
  false
  ?- általánosabb(f(X,X), f(a,b)). % ellentmondás: X = a és X = b
  false

  (Feltehetjük, hogy a két kifejezés nem tartalmazza ugyanazt a változót.)

Magasabb rendű szabályok

Vannak olyan szabályok, amelyek argumentumként egy másik szabályt (célt, kérdést) várnak. Ilyen volt például a tagadás, de van még néhány másik is.

Listakezelés

Egy nagyon hasznos szabály a maplist, ami egy lista összes elemére megnézi, hogy teljesít-e egy adott szabályt, pl.

?- maplist(number, [3,4,5]).
true
?- maplist(number, [3,a,5]).
false

A szabály lehet többargumentumú is, ilyenkor több listát kell megadni, egyet minden argumentumhoz. A mindent_lecserél például megfogalmazható így:

mindent_lecserél(X, Y, Z, Z1) :- maplist(lecserél(X, Y), Z, Z1).

Itt a lecserél első két argumentumát előre megadtuk, a maradék kettőt a Z és Z1 listákból veszi ki.

Összes megoldás

Gyakran előfordul, hogy az összes megoldásra kíváncsiak vagyunk. Ilyenkor ezeket egy listában le lehet kérni a bagof (“zsákja”), setof (“halmaza”) vagy findall (“összeset keres”) segítségével. Nézzük meg sorban őket!

A bagof(X, P, L) megkeresi az összes olyan X-et, amire P igaz, és L ezeknek a listája. Például:

életkor(lica, 11).
életkor(mimi, 10).
életkor(dusa, 5).
életkor(zsófi, 5).
életkor(juli, 2).

?- bagof(X, életkor(X, 5), L).
L = [dusa, zsófi]
?- bagof(X, életkor(X, _), L).
L = [juli]

További megoldásokként megkapjuk életkorok szerint csoportosítva a többi gyereket is. Ha azt szeretnénk, hogy egyszerre az összes gyereket megkapjuk, akinek ismert az életkora (és nem csak azokat, akiknek azonos), akkor erre egy speciális jelölést kell használni:

?- bagof(X, N^életkor(X, N), L).
L = [lica, mimi, dusa, zsófi, juli]

Az N^ itt azt jelenti, hogy “van olyan N, amire igaz, hogy …”.

A setof nagyon hasonló ehhez, de az azonos elemekből csak egyet tart meg, például:

?- bagof(N, X^életkor(X, N), L).
L = [11, 10, 5, 5, 2]
?- setof(N, X^életkor(X, N), L).
L = [2, 5, 10, 11]

Végül a findall olyan, mint a bagof, amikor a kifejezés egy változójának értéke sincs lekötve, tehát mintha minden (nem keresett) V változóhoz oda lenne írva a V^. Például:

?- bagof(X, N^életkor(X, N), L).
L = [lica, mimi, dusa, zsófi, juli]
?- findall(X, életkor(X, _), L).
L = [lica, mimi, dusa, zsófi, juli]

Ezeknél a szabályoknál a cél lehet egy zárójelben levő összetett kifejezés is. Az első 10 háromszögszámot pl. így számíthatjuk ki:

?- findall(Y, (között(1, 10, X), Y is X * (X + 1) // 2), L).
L = [1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55].

Feladat

Írjatok szabályt, ami a bagof segítségével megkeresi egy halmaz (lista) összes részhalmazát!

Dinamikus szabályok

Szabályokat a program futása közben automatikusan is hozzá lehet adni az adatbázishoz, illetve ki lehet venni belőle. Ha a szabály már létezik, akkor ehhez az kell, hogy dinamikusnak legyen beállítva, pl.:

:- dynamic foo/2. % 2 aritású

Ezután az alábbi módon lehet a foo szabályait módosítani:

Ezek segítségével például definiálhatjuk magunk is a findall szabályt:

összes(X, Cél, L) :-
  Cél, assertz(tároló(X)), fail
  ; assertz(tároló(nincs_több)), összegyűjt(L).

összegyűjt(L) :-
  retract(tároló(X)), !,
  ( X = nincs_több, !, L = []
  ; L = [X|M], összegyűjt(M)
  ).

?- összes(X, életkor(X, _), L).
L = [lica, mimi, dusa, zsófi, juli]

Ez a megoldás feltételezi, hogy a tároló szabály még nem létezett, és hogy a keresett értékek közt nem szerepelhet a nincs_több atom. Ezt elkerülendő, ezeket a $ prefix operátorral szokás megkülönböztetni, tehát tároló(X) helyett $tároló(X) és nincs_több helyett $nincs_több (vagy a zárójelet kiírva $(tároló(X)) és $(nincs_több)).

Az önmagát módosító programok megértése nehéz, ezért az ilyen jellegű technikákat csak jól elkülönített programrészekben ajánlott alkalmazni.

Vezérlés

A program folyásának vezérlésére már láttunk néhány módszert, mint a vágás (!) vagy a mindig igaz ill. hamis célok (true, false / fail). Itt van néhány további:

 1. Ha egy szabály több megoldást is vissza tud adni, de mi csak az elsőt szeretnénk, a vágással le tudjuk tiltani a továbbiakat. Ez elég gyakori ahhoz, hogy van rá egy beépített szabály, a once (“egyszer”):

  once(P) :- P, !.
 2. Amikor egy P változót célként használunk, mint a once vagy a tagadás definíciójában, akkor valójában a háttérben a call(P) (“hív”) hívódik meg; ezt időnként ki is írják, hogy egyértelműbb legyen, mi történik. Amikor a call-nak több argumentuma van, ezeket a célhoz kapcsolandó további paraméterekként értelmezi, tehát pl.:

  ?- P = hozzáfűz([a,b]), call(P, [c,d], X), call(P, [x,y], Y).
  P = hozzáfűz([a, b]),
  X = [a, b, c, d],
  Y = [a, b, x, y].
 3. A (P -> Q; R) jelentése: ha P, akkor Q, különben R. Tehát pl. az alábbi kettő ekvivalens:

  implikáció(X) :- foo(X) -> bar(X); baz(X).

  és

  implikáció(X) :- foo(X), !, bar(X).
  implikáció(X) :- baz(X).

  Egy kicsit érdekesebb, ha a -> előtt is vannak célok, pl.:

  ?- között(1, 2, X), (X = 1 -> write(egy) ; write(kettő)), fail.
  egykettő
  false

  (A zárójelezésre szükség van, mert a -> precedenciája nagyobb, mint a vessző operátoré.) Ugyanakkor

  ?- között(1, 2, X), (X = 1, !, write(egy) ; write(kettő)), fail.
  egy
  false

  A különbséget az okozza, hogy a vágás (!) az egész kérdésre vonatkozik, míg a -> engedi, hogy a program visszamenjen a között-ig és újabb értékkel próbálkozzon.

 4. A felhasználóval való kommunikációhoz gyakran van szükség végtelen ciklusra, ezt segíti a repeat (“ismétel”), amit így lehet definiálni:

  repeat.
  repeat :- repeat.

  Ez tehát mindig igaz, akárcsak a true, de ezt az igaz értéket végtelenszer generálja. Egy példa a használatára az alábbi program, ami a read segítségével kér be a felhasználótól számokat, és kiírja a négyzetüket, egészen amíg stop-ot nem kap:

  négyzetes :-
    repeat, read(X),
    ( X = stop, !
    ; Y is X * X, write(Y), fail
    ).

Megjegyzések

Ez a dokumentum az alábbi könyv 6. és 8.5. fejezete alapján készült:

I. Bratko: Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th Ed., Pearson, 2011.

A különbség-listák tárgyalása részben az alábbi könyv 15.1. fejezete alapján készült:

L. Sterling, E. Shapiro: The Art of Prolog, 2nd Ed., MIT Press, 1994.

Edsger W. Dijkstra (1930-2002) nevét legtöbben a Dijkstra-algoritmus kapcsán ismerik. Ez egy úthálózatban (súlyozott gráfban) megkeresi két pont között a legrövidebb utat.